Nyheter

LRF Media lägger om strategin – fokuserar på medievarumärken

LRF Media-koncernen gör ett operativt nollresultat för 2023 – men en ny strategi och fokus på det gröna näringslivet ska ge mer plus i kassan 2024.

– Vi gör ett omtag i vår inriktning, där vi överger tanken på tillväxt kopplat till ehandelsbranschen och fokuserar på att stärka vår position som det ledande mediehuset för det gröna näringslivet, säger mediehusets VD Helena La Corte.

Helena La Corte tillträdde som ny VD för LRF Media i maj 2023, mitt i en tid där snart sagt hela mediebranschen kämpat med både lågkonjunktur och hög inflation.

– Det är klart att jag hade velat se ett mer positivt resultat, men sett till att våra målgrupper varit hårt drabbad av lågkonjunkturen samtidigt som vi påverkas av mediebranschens fortsatt stora strukturella utmaningar ser jag ändå ett nollresultat som ett stabilt resultat, säger Helena La Corte.

Inom LRF Media-koncernen finns i dag starka medievarumärken inom jord- och skog, med Land och Land Lantbruk, Land Skogsbruk, AGFO, Lantmannen och ATL,  lantbrukets affärstidning, dotterbolagen Brath och Brid samt medievarumärkena Ehandel.se, Netthandel.no och Influens.se som bevakar ehandelsbranschen.

Vill se bättre siffror

Under 2023 belastades LRF Medias legala resultat med kostnader i form av nedskrivning av dotterbolaget EhandelSE med 11 miljoner samt en extraordinär pensionskostnad på 27 miljoner kronor för framtida pensionsåtaganden till följd av det höga inflationsläget.

VD Helena La Corte gör ingen hemlighet av att hon vill se bättre siffror 2024. Strax före årsskiftet sjösattes en ny offensiv strategi för mediehuset, med fokus på tillväxt i kombination med lönsamhet.

– Vår nya strategi utgår från den sfär vi befinner oss i, det gröna näringslivet. Det är där vi ska vara, och det är där vi ska växa – vi kommer både att titta på förvärv och hur vi kan utveckla egna varumärken, säger Helena La Corte och avslutar:

– Så här långt har vi haft ett bra första kvartal, året har startat över förväntan. Och jag tycker att vi har ett bra läge framåt, med en stabil prenumerations- och annonsaffär, en hög kund- och medarbetarnöjdhet, god kostnadskontroll och en mängd idéer. Vi är redo för ett fortsatt spännande 2024! 

För mer information, kontakta Helena La Corte, VD LRF Media, 070-299 88 68.

Nyckeltal LRF Media 2023:

Omsättning, Mkr 302,4
Resultat, Mkr –28,1

LRF Media har ett resultat om 12 Mkr
om man exkluderar en osedvanligt stor
avsättning till pensioner.