Vår historia

Mediehuset LRF Media har anor från slutet av 1800-talet. Då startades Lantmannen, förlagets äldsta titel, och ATL, Lantbrukets Affärstidning. 1971 slogs tidningarna Jordbrukarnas Föreningsblad och RLF-tidningen ihop till två nya delar, familjetidningen Land och affärstidningen Land Lantbruk, som i dag också återfinns med titeln Land Skogsbruk.

På LRFs sajt lrfhistoria.se, kan man läsa:

Land var med andra ord två tidningar. En som fick heta bara Land och som vände sig till en bred läsekrets. ”Gröna vågen” var inte bara ett begrepp som tidningens chefredaktör myntade, utan också ett tillstånd som tidningen lyckades ta vara på. Den andra delen, som med tiden kom att få namnet Land Lantbruk, var istället en tidning för de aktiva lantbrukarna.”

”Uppdraget var att göra en tidning som både kunde vara ett näringspolitiskt språkrör för LRF och samtidigt vara en självständig familjetidning, två sidor av uppdraget som kan uppfattas som motsägelsefulla men som i det praktiska arbetet inte gav upphov till några större konflikter. Det nya konceptet med två tidningar gick hem hos både bönder och konsumenter ”

I slutet av 1990-talet började LRF Media att ge ut trädgårds- och mattidningar. Kort därefter kom inredningstitlar och genom olika förvärv och start av egna titlar breddades utbudet och mediahuset gav ut magasin inom allt från inredning, mat och bak, barn, historia, jakt, motor och segling. Som mest gav LRF Media ut ett 40-tal titlar, merparten av dem magasin. Man hade en mindre utgivning av titlar i Finland, Danmark och Tyskland, och kontor i Stockholm, Malmö och Torsby.

2016 beslutade LRF Media att bli det gröna näringslivets mediehus, med visionen att få hela landet att växa genom att erbjuda produkter och tjänster som är till nytta och nöje för alla som lever och verkar på landsbygden. All redaktionell verksamhet hade flyttats till Stockholm, utom kundtjänsten i Torsby. Ett 15-tal magasin riktade till en bredare målgrupp såldes till andra förlag, medan det skedde en stark utveckling kring de varumärkena som vänder sig till kärnmålgrupperna; ATL, Lantmannen, Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk.

Med mediehusets nya inriktning mot det gröna näringslivet så ökade också takten på den redan starka digitala utvecklingen ytterligare. ATL nylanserade sin Premiumtjänst, ATL-TV sändes regelbundet och nischade nyhetsbrev lanserades. Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk fick alla nya sajter med Premiumtjänster. Samtidigt fortsatte mediehuset på den inslagna linjen med att bygga ut verksamheten med fler nya tjänster och produkter.

Redan 2015 hade LRF Media startat dotterbolaget Brid, ett contentmarketing-bolag med starkt kunnande inom de gröna näringarna och fram till 2017 växte bolaget från tre till nio anställda. LRF Media breddade sitt utbud av tjänster, marknadsavdelningen öppnade upp för samarbeten med andra och blev driftbolag åt Landlotten, ett lotteri med Bygdegårdarnas förening som förmånstagare. Annonsavdelningens satsning på kommersiellt innehåll föll väl ut på marknaden och nya affärsområden som Jobb & Karriär växte fram. Agfo, ett nytt varumärke, som bevakar agtech- och foodtech-marknaden såg dagens ljus. Under slutet av 2017 investerade LRF Media i startupbolaget Skira AB, vars tjänster ska skapa transparens och ge bönderna bättre affärsmöjligheter på köp- och säljmarknaden. Mediehuset har även gett sig in i väderleken och lanserade under 2018 väderappen Grönt Väder.

Inför 2018 förvärvade LRF Media Helsingborgbaserade bolaget EhandelSE AB med Ehandel.se, mötesplatsen för svenska e-handlare och senare under året förvärvades även den norska motsvarigheten Ehandel.com och branscheventet NXT nordic samtidigt som man startade motsvarande verksamhet i Finland och i Danmark.

Under våren 2019 fördjupades samarbetet med säljbolaget Adviser kring annonsförsäljning för mediehusets tidningsvarumärken. I slutet av 2019 investerade LRF Media i SEO-byrån Brath med kontor i Örnsköldsvik och Stockholm.