Nyheter

Skottorp säteri är Årets spjutspetsföretag 2024

Företaget Skottorp Säteri i Halland har utsetts till Årets Spjutsföretag 2024. En genomtänkt företagsstrategi för att vässa samtliga produktionsinriktningar banade väg för vinsten. "Skottorp är en förebild för ett svenskt välskött, inspirerande och ekonomiskt lönsamt lantbruksföretag", säger Anna Nilsson, politisk chefredaktör Land Lantbruk.

Årets Spjutspetsföretag delas i år ut för 20:e gången, och bakom tävlingen står Land Lantbruk, Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank och sparbankerna. För att utses till spjutspetsföretag ska företaget vara innovativt, lönsamt och hållbart – kriterier som Årets Spjutspetsföretag Skottorp säteri lever upp till med råge.

På de drygt 40 år sedan Lars-Inge Gunnarsson köpte föräldrargården Skottorp Säteri utanför Laholm har företaget gjort en imponerande tillväxtresa från 90 till 1550 kor. Med en växtodling på 3 300 hektar är gården självförsörjande på foder och huvudinriktningen på mjölkproduktion ger årligen 16 miljoner kilo mjölk, fördelat på tre gårdar.

– Det känns oerhört glädjande och fantastiskt, det här är ju ett lagarbete och något som vi har gjort tillsammans, både vi i familjen, våra anställda och alla som jobbar runtomkring oss, säger Lars-Inge Gunnarsson.

En genomtänkt företagsstrategi för att vässa samtliga produktionsinrikningar banade väg för vinsten.

– Skottorp säteri är en lysande förebild för ett svenskt välskött, inspirerande och ekonomiskt lönsamt lantbruksföretag och som ligger i den absoluta framkanten i nytänk inom miljöområdet, säger Anna Nilsson, politisk chefredaktör för Land Lantbruk.

Tävlingsjuryns motivering lyder:

”I en ständigt växande företagsresa briljerar Årets spjutspetsföretag 2024 med en genomtänkt strategi på alla plan avseende lönsamhet, miljömässig hållbarhet och socialt ansvar. Det genomsyrar gårdens hela verksamhet där god djurvälfärd och delaktiga medarbetare är i centrum. Genom att vara självförsörjande på el och foder och med fyra barn involverade i driften är framtidsvisionen säkrad för Skottorp säteri. Företaget är även en viktig del av samhället, då de ger unga chansen till en väg in i de gröna näringarna”.  

På Skottorp säteri är hållbarhet ett uttalat mål inom samtliga verksamhetsgrenar och innefattar djurhälsa, behovsanpassad växtodling och metoder för att spara på energi i alla led. Företagets 36 fast anställda medarbetare står i centrum, och man tar emot elever från närliggande skolor för att erbjuda dem en väg in i det gröna näringslivet.

– Skottorp är en vinnare som i konkurrens med många andra otroligt duktiga företag i tävlingen visar hur lantbruk kan nå lönsamhet genom omfattande och välgrundade satsningar, säger Filip Olsson, segmentschef för lantbruk och skog på Ludvig & co.

Skottorp säteri har egen förnyelsebar energiförsörjning med biogasproduktion, två egna vindkraftverk och solceller.

– Den imponerande verksamheten visar att satsningar på hållbarhet är lönsamt, säger Jörgen Kennemar, företagsekonom på Swedbank.

För att bana väg för kommande generationsskifte har den enskilda firman ombildats till aktiebolag och de fyra barnen Karl-Johan, Erik, Anna och Elin.

– Årets vinnare är en förebild för hur den nya generationen på ett systematiskt sätt kan ta över en gård, och är ett föredöme som visar på möjligheten hur unga även utan gårdsbakgrund kan hitta en väg in i branschen, säger Katarina Wolf, ordförande för LRF Ungdomen.

Om tävlingen Årets Spjutspetsföretag

Årets Spjutspetsföretag har delats ut sedan 2004 till lönsamma och innovativa företag inom de gröna näringarna. Företaget ska ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara affärsplaner och ha gått med vinst de tre senaste åren. Tävlingen arrangeras av Land Lantbruk, Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank och sparbankerna. Prisutdelningen sker på stora scenen på lantbruksmässan Brunnby Lantbrukardagar utanför Västerås onsdagen den 3 juli klockan 11.50.

För mer information om Årets Spjutspetsföretag 2024, kontakta: 
Lars-Inge Gunnarsson, Skottorp säteri, spjutspetsvinnare, 0709-709 828.
Anna Gunnarsson, Skottorp säteri, spjutspetsvinnare, 0708-210 006.

För kontakt med tävlingsjuryn för Årets spjutspetsföretag: 
Anna Nilsson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk, 0736-446 353.
Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co, 0730-454 653.
Jörgen Kennemar, företagarekonom, Swedbank, 0706-438329.
Katarina Wolf, ordförande LRF Ungdomen, 0725-000799.