Nyheter

AGFO transformation – nytt projekt får miljonstöd från Formas

Nya "AGFO transformation – fokus på forskning och framtidens matsystem" är ett av elva kommunikationsprojekt som får stöd från det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas. 

Det nya formatet AGFO transformation påminner om konceptet AGFO talk, men har ett större fokus på aktuell forskning, och innehållet i AGFO transformation tas fram av projektpartnern RISE. Tack vare det ekonomiska stödet från Formas kommer totalt fyra AGFO transformations-seminarier att hållas under hösten 2023 till våren 2025.

Tillsammans med RISE har fyra av  fokusområden valts ut:  

1) Sjömat och akvatisk primärproduktion: Forskning kring hur vi på ett hållbart sätt kan öka produktionen och konsumtionen av sjömat i Sverige.

2) Hållbar gård: Forskning kring hur jordbruk kan producera mat, energi, material och/eller andra ekosystemtjänster (t.ex. kolinlagring, biodiversitet) på ett sådan sätt att produktionen kan fortsätta under överskådlig tid.

3) Livsmedelssystemets restströmmar: Forskning kring hur restströmmar från primärproduktion och förädlingsindustri som idag blir svinn kan uppgraderas och ges nytt värde, exempelvis med hjälp av bioraffinaderier.

4) Framtidens hållbara och hälsosamma livsmedelsprodukter: Forskning kring hur man kan ta fram nya attraktiva hållbara livsmedelsprodukter med nya ingredienser och tekniker.

Startskottet för AGFO transformation är preliminärt satt till den 27 september och eventet äger rum på plats i Gröna Näringslivets hus, Stockholm, och livesänds på Linkedin, Facebook och Youtube.

För mer information, kontakta projektledare Anders Engström, innehållsansvarig AGFO.