Nyheter

Lovisa Nellevad ny arbetsrättsexpert för ATL: ”Vi ska finnas till för företagen”

ATL utökar sin expertpanel med arbetsgivarecoachen Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, som svarar på läsarnas funderingar inom kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor.

Sanna SjöholmChef Kommunikation

Lovisa Nellevad är uppvuxen i Hässelby, Stockholm, och med dubbla juristutbildningar i bagaget, både en australisk och svensk, samt erfarenhet från advokatbyråer i både Stockholm och Sydney, är hon en erfaren jurist och biträdande förhandlingschef på Gröna arbetsgivare. Nu åtar sig Lovisa Nellevad också rollen som arbetsrättsexpert i ATL:s expertpanel: ”Fråga experten”.

– Jag tycker det är jätteroligt! Det är hela principen med det vi gör, att  vi ska finnas till för medlemsföretagen och för de som finns på arbetsmarknaden, säger Lovisa Nellevad.

Från och med vecka 11 kommer Lovisa Nellevads att svara ATL:s läsare på frågor om allt från anställningsavtal till arbetstidsregler besvarade, liksom goda råd om vad man som arbetsgivare bör tänka på i olika situationer.

– Alla problem som kan uppstå mellan människor på arbetsplatsen finns det ett regelverk för. Det är jag utbildad inom och kan svara på, säger Lovisa Nellevad.

Det som skiljer Gröna arbetsgivare från andra arbetsgivarorganisationer är dels att storleken mellan medlemsföretagen varierar mycket, dels att det är naturen som i mångt och mycket styr produktionsförhållanden. Av organisationens cirka 4000 företag inryms företag med endast en anställd till större företag med hundratals anställda.

– Vi har en grundläggande arbetsrättslig lagstiftning i Sverige, som man ska följa som arbetsgivare. Det finns även regler i kollektivavtal, anställningsavtal och så praxis från domstol. Det är ett väldigt stort regelpaket och då är det inte helt lätt att träffa rätt. Särskilt för små arbetsgivare som av naturliga skäl inte har all kunskap eller tid att lägga på de här frågorna. Då kan det vara bra att få hjälp.

– Jag tror att många frågor kommer att handla om vad man gör vid tvister. Behöver man förhandla och med vem och när? Sedan kan det vara mer konkreta frågor som rör semester, anställningsavtal eller arbetstidsfrågor. Eller frågor kring hur man ska anställa någon. Vad behöver jag tänka på då?

– Det är sådana frågor som jag kan svara på. Är man anställd så kan man också ha frågor kopplat till en sådan situation, säger Lovisa Nellevad.

Skog, ekonomi, energi - här är ATLs expertpanel!

I ATLs panel finns nu sex experter att ställa frågor till inom olika ämnen:

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare. Svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu