Nyheter

Land Lantbruk kartlägger: Så mycket svensk mat serverar din kommun till barn och äldre

Måltiderna i offentliga kök omsätter 30 miljarder årligen – men det är upp till varje kommun att bestämma hur mycket svensk mat som serveras. Land Lantbruk har undersökt 224 kommuner, där Skövde är i topp med 76,9 procent svenska råvaror. "Det är hyckleri att servera barn och gamla importerad lågprismat som inte producerats enligt de krav som finns på livsmedelsproducenter i den egna kommunen", säger Lena Johansson, politisk chefredaktör på Land Lantbruk.

 

Det är stor skillnad på hur stor andel av maten som är svensk i de offentliga köken. Det visar Land Lantbruks undersökning av landets 290 kommuner, där 224 kommuner har svarat på hur mycket av den mat de köper in som är producerad i Sverige. 

Varje år omsätter de offentligt finansierade måltiderna cirka 30 miljarder enligt Mattanken, men det är upp till varje kommun att bestämma vad som serveras. Land Lantbruks undersökning om hur mycket svensk mat som ligger på kommunernas tallrikar visar att det skiljer sig åt – hur man arbetar med frågan och tillgången till elektroniskt stöd för att kunna följa upp frågan varierar.

Uppdrag och budget påverkar

– Kommunerna har otroligt olika förutsättningar, vissa har tydliga uppdrag från politiken och kommuninvånarna att öka andelen svenskt, andra inte. Det handlar också om vilken budget man har för matinköp och personal, och om det finns statistik för att kunna styra och följa upp andelen svenskt, säger Eva Sundberg, projektledare för Mattanken, som jobbar med olika frågor kopplade till den mat som serveras på offentliga tallrikar.

78 procent skulle kunna vara svenskproducerat

78 procent – så mycket av maten skulle kunna ha svenskt ursprung på en tallrik tillgagad i offentliga kök, eftersom varor som kaffe och bananer inte finns med svenskt ursprung. Listan toppas av Skövde, där 76,91 procent av maten på kommunens offentliga tallrikar har svenskt ursprung.

En stor andel kommuner uppger att andelen svenska animalier de köper in är över 90 procent, och Eva Sundberg på Mattanken tror att nästan alla kommuner kommer att ha ökat andelen svensk mat om fem år. 

– Vi har sett att de som har en tydlig styrning och strategi i de här frågorna når framgång, säger Eva Sundberg.

Se hur mycket svensk mat övriga kommuner lägger på tallriken i den bifogade pdf:en.

 

Så här gjordes undersökningen:

En enkät skickades ut till landets samtliga 290 kommuner. 224 kommuner har svarat på enkäten.

För mer information: 
Camilla Olsson
Redaktör Land Lantbruk
Mobil: 073-644 63 85
E-post: camilla.olsson@landlantbruk.se

Susanna Lundell
Chefredaktör Land Lantbruk
Telefon 076-723 28 50
susanna.lundell@landlantbruk.se