Nyheter

Vem blir Årets spjutspetsföretag i det gröna näringslivet?

För nittonde gången arrangerar Land Lantbruk tillsammans med Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank och sparbankerna tävlingen Årets spjutspets för innovativa och nytänkande företag inom jord- och skogsbruket.

De senaste åren har varit utmanande för jord- och skogsbruket. Vi vill lyfta de företag som trots det lyckats vara både lönsamma och långsiktigt hållbara, säger Lena Johansson, politisk chefredaktör på Land Lantbruk.

Ska inspirera andra företagare 
– Med Årets spjutspets fokuserar vi på den innovations- och utvecklingskraft som finns inom svenskt jord- och skogsbruk. Framgångsrika, lösnings- och hållbarhetsfokuserade företag är en inspirationskälla för andra, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Förra årets spjutspetsföretag blev Halla gård utanför Kvänum i Västergötland. Ägaren Anders Gunnarsson, 39 år, föder upp den så kallade Hållbarhetsgrisen, ett koncept som ger grisarna möjlighet att själva välja om de vill gå utomhus och böka. Målet är också att Halla gård ska bli ett helt slutet, icke-fossilt kretslopp.

Vinnarna ska vara långsiktigt hållbara och lönsamma 
Under de 18 år som Spjutspetspriset hittills delats ut har alltifrån traditonella mjölkgårdar till turistföretag vunnit. Gemensamt för pristagarna är dock att de driver långsiktigt hållbara, lönsamma företag som värnar om människor, djur och miljö.

– Vi vill uppmärksamma duktiga och lönsamma företagare, som både inspirerar och är goda förebilder för andra inom de gröna näringarna. Därför är vi glada att få vara med och dela ut detta pris, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Sex finalisterer utses 
Senast den 26 februari ska nomineringarna vara inskickade till ludvig.se/spjutspets. I juni utser juryn en vinnare bland sex utvalda finalister.

Tävlingen arrangeras av tidningen Land Lantbruk tillsammans med Swedbank och sparbankerna, rådgivningsföretaget Ludvig & Co samt LRF Ungdomen.

För mer information om Årets spjutspetsföretag, kontakta:
Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk, 070-553 99 31
Klas Olsson, analytiker, Ludvig & Co, 0150-774 45