Nyheter

Abdon Mills AB investerar för att öka spårbarheten i sin leverantörskedja, för att möjliggöra en framtid där hållbar odling kan bli mer lönsamt

För att kunna förstå och stötta lantbrukare för mer hållbart lantbruk satsar Abdon Mills på att öka sin spårbarhet, detta genom ett samarbete med den digitala plattformen Skira där LRF Media är delägare. Genom plattformen kan lantbrukare som levererar till Abdon Mills få betalt för ökad spårbarhet.

Det är ingen nyhet att utsläppsminskningar behöver ske i varje samhällssektor, inte minst inom jordbruket och det globala livsmedelssystemet, som står för cirka en tredjedel av världens samlade utsläpp. Nu satsar Abdon Mills på att arbeta tillsammans med lantbrukarna för ökad spårbarhet i matkedjan och förståelse kring produktionen av spannmål, och med det även möjliggöra för ökad lönsamhet för lantbrukaren.

Genom ett samarbete med plattformen Skira vill Abdon Mills förenkla lantbrukarens insamling av gårdsdata samt skapa insikter kring hur råvarorna har producerats. Plattformen gör det möjligt för Abdon Mills att spåra data kopplat till deras handel med råvaror, öka sin matsäkerhet samt skapa en närmare relation med lantbrukarna. Samtidigt gör informationsdelningen det möjligt för både lantbrukaren och Abdon Mills att börja optimera sitt arbete för minskad klimatpåverkan i råvaruledet och kan i framtiden ge möjlighet att skapa ökade finansiella incitament till de som producerar mer hållbart.

–  Det är avgörande att vi går över till mer hållbara jordbruksmetoder och bättre tekniska och ekonomiska incitament är nyckeln till att möjliggöra den övergången. Skiras digitala plattform är först i sitt slag och vi vill genom att använda den minska klimatavtrycket i primärproduktionen och samtidigt betala mer till lantbrukare som anstränger sig extra för att driva sin gård på ett så hållbart sätt som möjligt, säger Kristoffer Lundh, inköpschef och Erling Koch, VD på Abdon Mills AB.

Under våren kommer Abdon Mills att arbeta med utökad datainsamling och beräkningar från svenska bönder som de köpt av från 2021 samt köper från under 2022 års skörd, planen är att på sikt kunna inkludera fler aspekter för hållbart lantbruk samt undersöka monetär ersättning för mer hållbart producerade råvaror. 

–  Abdon Mills är en stor, progressiv och växande partner med tydligt fokus på hållbarhet. De tar nu tydliga steg för att skapa ökade insikter om sin produktion genom att underlätta datadelning i leverantörskedjan, öka spårbarheten på sina varor, samt påbörja ett arbete där klimatmässig och ekonomisk hållbarhet hänger samman för lantbrukaren, säger Jacob Morén, COO, Skira.

Om Abdon Mills AB
Abdon Mills är en kvarnverksamhet med en lång tradition av att producera mjöl från olika spannmål med svenskt ursprung. Abdon Mills är en del av Abdon Food som är ett svenskt familjeägt bolag där också Finax AB en av Nordens mest pålitliga och ledande producenter av cerealier och växtbaserade produkter ingår, huvudkontoret är placerat i Helsingborg. På anläggningarna i Helsingborg produceras mjöl, gryn, brödmixer, müsliblandningar samt olika typer av glutenfria produkter.

Om Skira
Skira är ett av de snabbast växande agtech-bolagen i Europa. Med sin digitala plattform möjliggör bolaget inte bara ökad spårbarhet inom livsmedelskedjan utan även nya banbrytande möjligheter för lantbrukare att få mer betalt för hållbart producerade råvaror. Plattformen kopplar samma lantbrukare, förädlare, handlare och varumärken så att de på ett enklare sätt kan dela data och öka värdet av den sålda produkten på toppen av deras befintliga handelsrelationer. Plattformen kombinerar digital handel, marknadsinsikter, transport-, kvalitets- och betalningslösningar för att ge dess kunder en fantastisk helhetsupplevelse. 

Kontakt:
Kristoffer Lundh, kristoffer.lundh@abdonmills.se, +46 761 809 288
Erling Koch, erling.koch@abdonmills.se, +46 724 592 907
Jacob Morén, moren@skira.se, +46 703 885 574