Nyheter

De ska försäkra e-handelsbranschen. Ehandels nya VC-satsning går in med kapital i Easy Peasy Insurance.

Ehandel och LRF Media investerar i startupen Easy Peasy Insurance som erbjuder en digital försäkringsplattform till e- handelsföretag. Investeringen sker via den nya VC-satsningen Ehandel Growth.

Easy Peasy Insurance är först ut på den nordiska marknaden med ”Embedded E-commerce Insurance”, utvecklat från en egen försäkringsplattform helt anpassad till den växande e-handeln. Med Easy Peasy Insurance kan e-handlare enkelt erbjuda produktförsäkringar till sina kunder. Lösningen ökar kundnöjdheten, konverterar bättre och skapar mer lojala kunder samtidigt som e-handelsföretagen ökar sin lönsamhet.

– För oss är Ehandel Growth en strategisk investerare och en väldigt bra partner, där vi kan nå hela e-handelssfären och lära oss mer om ekosystemet kring e-handel. Jag har jobbat i butik sen barnsben och med e-handel i 25 år, men e-handeln kommer att vara helt dominerade de närmaste 10 åren och utvecklingen går snabbt – då vill vi vara med dem som har örat mot marknaden, säger Göran Broberg.

Bolaget Easy Peasy Insurance AB startade redan 2017 och är godkänd försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen. Att bolaget nu pivoterat och vidareutvecklat sin plattform och affär för den växande e-handeln är något som gjorde bolaget attraktivt för Ehandel Growth.

– Easy Peasy har en tydligt skalbar affärsmodell. Vi är imponerade av teamet bakom satsningen och deras plan för snabb tillväxt. Vi har varumärket och kanalerna till e-handlarna i Norden och är övertygade om att vi kan bidra till tillväxten, säger Johan Svensson, VD på Ehandel och en av initiativtagarna till Ehandel Growth.

I och med investeringen förvärvar Ehandel Growth 17 procent av Easy Peasy, och Johan Svensson går in i Easy Peasys styrelse. Bland övriga ägare märks utöver Göran Broberg även Roger Lindskog, försäkringsexpert samt andra investerare med stor erfarenhet av skalbarhet inom tech.

Easy Peasy blir den sjätte investeringen som Ehandel och LRF Media gör. Bland tidigare investeringar märks bland annat förvärvet av Ehandel.com och NXT i Norge, SEO-bolaget Brath och nu senast den omtalade startupen inom liveshopping – Showroom.

Ann Henriksson, styrelseordförande i Ehandel och VD för LRF Media, tycker att investeringen i Easy Peasy och Ehandel Growth är ett tydligt exempel på den tillväxtstrategi som LRF Media har.

– Vi ser e-handel som vårt primära tillväxtområde som vi byggde grunden för med förvärvet av Ehandel för drygt fyra år sedan. Då kunde vi såklart inte förutspå den snabba tillväxten inom e-handeln, men att ha både relation och kanaler till e-handlarna såg vi som ett stort värde att utveckla. Vi vill investera i fler bolag som skapar värde för företag som bedriver e-handel, säger Ann Henriksson.

För mer information kontakta:
Johan Svensson, VD Ehandel, +46 73 558 19 97
Ann Henriksson, styrelseordförande Ehandel och VD LRF Media, ann.henriksson@lrfmedia.se
Göran Broberg, VD Easy Peasy Insurance AB, +46 70 786 54 15, goran@easypeasyinsurance.com

Om Easy Peasy
Easy Peasy Insurance startade 2017. 2021 lanserade de en Embedded E-commerce Insurance-plattform där e-handlare enkelt kan erbjuda försäkringar till sina slutkunder. https://www.easypeasyinsurance.com.

Om Ehandel Growth
Bakom Ehandel Growth står LRF Media AB och det helägda dotterbolaget EhandelSE AB med nyhetssajten och communityn Ehandel.se. Läs mer om Ehandel Growth på www.ehandelgrowth.se.