Nyheter

Kommunikationsbyrån Brid har halverat sina koldioxidutsläpp på två år

LRF Medias dotterbolag Brid blev för några år sedan världens första klimatpositiva kommunikationsbyrå enligt certifieringen PAS2060. Nu kommer rapporten som visar att Brid har mer än halverat sina utsläpp sedan den första mätningen 2018 – från 20,5 ton till 10 ton CO2e 2020, trots en tillväxt på närmare 50 procent.

– Det är upplyftande att se att vi lyckas minska våra utsläpp för varje år som går. Vi var medvetna om att 2020 skulle visa fina siffror, men att vi har sänkt våra utsläpp med 58 procent jämfört med föregående år är absolut över förväntan, säger Linda Segerblom, vd på Brid.

För att få anses som klimatpositiva enligt CLIPOP, en sammanslutning av företag som erbjuder klimatpositiva produkter och tjänster, behöver Brid sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalets rekommendationer gällande den globala uppvärmningen om max 1,5 grader. För att klara reduceringen av koldioxidutsläppen skapade Brid en ”carbon management plan” – en plan som sträcker sig över de kommande tre åren.

För att sänka utsläppen genomförde Brid stora förändringar av byråns största utsläppsbov – datalagring. Genom att flytta alla servar till en leverantör med 66 procent förnybar el minskades utsläppen från 3,6 ton CO2e till 0,62 ton CO2e – enbart inom datalagring.

– Det är fantastiskt att vi minskat utsläppen på det här sättet. Vi vet att pandemin har gynnat vår minskning då våra resor varit nästan obefintliga – både till och från kontoret, men även produktionsresorna har varit färre. Eftersom vi tillbringat mindre tid på kontoret har även inköp av material minskat, säger Kristin Lundén, hållbarhetsstrateg på Brid.

Eftersom de flesta medarbetarna jobbade hemifrån under 2020 adderade Brid en utsläppsmätning för hemarbete och streaming av producerade filmer. Mätningen bygger på en uppskattning av elförbrukningen baserat på antal kWh som använts. Variablerna kommer fortsätta att mätas även under 2021, och under 2022 kommer Brid också att växla upp arbetet med den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Läs mer om Brids hållbarhetsarbete här.

För mer information, kontakta:
Kristin Lundén, hållbarhetsstrateg på Brid, 070 273 05 27, kristin.lunden@bridagency.se