Nyheter

Fördelar och fallgropar - hållbarhet som affärsstrategi

Är hållbarhet bra för affärerna? Ja, utan tvekan – 73 procent av företagen ser att hållbarhet är viktigt för att vinna nya affärer, enligt det resultat som syns i den tredje och sista delen av LRF Medias Hållbarhetsrapporten 2020:2. Rapporten visar också hur hållbarhetsintresserade konsumenter ser på ett företags hållbarhetsarbete och hur det påverkar deras konsumtion.

Hållbarhetsrapporten är ett initiativ av LRF Media och kommunikationsbyrån Brid med syfte att öka förståelsen och insikterna mellan konsumenter och företag.

– Nyckelaktörer behöver möta och påverka varandra för att vi tillsammans ska förstå hur vi kan skapa en hållbar livsstil och hållbara affärer, säger Linda Segerblom, VD, Brid. Det här är den tredje delen av Hållbarhetsrapporten, där vi också har undersökt hur konsumenterna tänker kring hållbarhet i olika köpsituationer och vad som händer när hållbarhetsarbetet brister.

I rapporten undersöks olika aspekter av hållbarhet och vilka fördelar det ger att ha hållbarhet som en del av sin affärsstrategi.

En övervägande majoritet, 73 procent, av de företag som deltagit i undersökningen anser att hållbarhet är viktigt för att vinna nya affärer och lyfter konkurrensfördelar vid köptillfället, lojala kunder och möjligheten att snabbt möta kunders frågor som de främsta fördelarna.

I rapporten lyfts tre perspektiv:

Hållbara produkter är numera en del av kundens kravbild:

”Vi ser att hållbarhet är allt oftare ett villkor eller kriterium i upphandlingar” som en av företagsrespondenterna uttrycker det.

Kännedom om de egna produkternas hållbarhetaspekter ger ett informationsövertag.

Företag som arbetar seriöst och långsiktigt med hållbarhet kan bemöta frågor och kritik bättre eftersom de känner till de egna produkternas hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetsarbetet skapar lojalitetsband.

När ett företags hållbarhetsarbete visar att man delar värderingar och prioriteringar skapas lojalitetsband mellan kunder och företag.

En del av undersökningen riktads till hållbarhetsintresserade konsumenter. Där ställdes respondenterna inför hypotetisk konsumtionssituation, där valet stod mellan ett välkänt varumärke och ett okänt med hållbarhetsprofil. Där valde 63 procent av konsumenterna det nya hållbara märket och 37 procent det välkända alternativet. Flera av resonemangen kring varför man valde att handla av företaget med hållbarhetsprofil handlar om konsumentmakt:

”För min del är det viktigt att stötta företag som är seriösa med sitt hållbarhetsarbete. Som konsument har jag makt gentemot företagen och det är genom att bestämma vem och vilka som jag ska ge mina pengar.”

Respondenterna presenterades också för en situation där de som stamkund hos ett företag får veta att hållbarhetsarbetet uppvisar allvarliga brister. Trots att företaget lovar att åtgärda bristerna minskar eller slutar 72 procent av konsumenterna att handla av bolaget.

Läs hur dessa konsumenter resonerar och fler resultat av undersökningen genom att ladda ner rapporten i sin helhet här.