Nyheter

Hållbarhetsrapporten: Konsumenterna vill ha transparent hållbarhetskommunikation

Tydliga och realistiska målsättningar i kombination med ärlighet och transparens – det är framgångsfaktorerna för de företag som vill lyckas med sin hållbarhetskommunikation. Det visar den andra delrapporten av Hållbarhetsrapporten som LRF Media släpper i dag.

I den andra delrapporten av tre av Hållbarhetsrapporten 2020:2 undersöks likheter och skillnader mellan hur hållbarhetsintresserade företag och konsumenter ser på hållbarhetskommunikation. Tydliga och realistiska målsättningar för hållbarhetsarbetet tillsammans med utförlig information, ärlighet, transparens och ödmjukhet lyfts fram som framgångsfaktorer av konsumenterna i undersökningen. Konsumenterna delar dessutom med sig av vilka kanaler de anser bäst lämpade och när företagen bör börja kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

När konsumenterna i Hållbarhetspanelen får ge sin syn på hur företag bör kommunicera sitt hållbarhetsarbete fokuserar merparten på utförlig och tydlig information.

- Företag behöver göra det extremt tydligt. Det optimala vore om de beräknade hur mycket koldioxid de släpper ut per år, ännu hellre per produkt. För att sedan kunna jämföra med hur många ton de minskat sedan ett år tillbaka. De behöver tydliggöra vad målet är, när det ska uppnås och hur det ska uppnås, säger en av respondenterna i Hållbarhetspanelen.

Vill se vad som är kvar att göra
Ärlighet, transparens och tydliga mål är även de kännetecken på god hållbarhetskommunikation. I 23 procent av tipsen från de hållbarhetsintresserade konsumenterna finns önskemål om ärlighet och transparens. Att vara uppriktig med de faktiska åtgärder som företagen gör, men även vad som är kvar att göra.

- Jag skulle önska att företagen berättade hur de jobbar med hållbarhet direkt, men även vara tydliga med vad som inte görs. Det visar att de är medvetna om det arbete som kvarstår, säger en av respondenterna i Hållbarhetspanelen.

Vill vara med på resan
Det efterfrågas en pragmatisk inställning till hållbarhetskommunikation. Att vara realistisk i sina målsättningar och ödmjuk i sin tonalitet anses vara några av framgångsfaktorerna.

Att involveras tidigt i ett företags hållbarhetsarbete är vidare viktigt för konsumenterna. Att ett företag tagit beslutet att bli mer hållbara visar att de strävar mot att bli bättre – därav finns det ett intresse hos konsumenterna att följa processen framåt.

- Ju tidigare ett företag kommunicerar att de ska börja med sitt hållbarhetsarbete, desto mer intresserad blir jag som konsument av att följa deras resa, säger en av respondenterna i Hållbarhetspanelen.

Börja kommunicera direkt
Har företaget bestämt sig och satt sina mål finns det stora fördelar med att börja kommunicera arbetet på ett tidigt stadium – faktiskt redan innan man påbörjat själva hållbarhetsarbetet, menar 57 procent av konsumenterna.

De konsumenter som däremot anser att företag gör klokt i att vänta med att kommunicera tills de aktivt påbörjat arbetet och det börjat ge resultat menar att risken för greenwashing annars blir för stor.

- Att säga att man satt upp ett mål känns lite tomt utan ett konkret resultat. Om ett företag väl avklarat ett av sina uppsatta mål anses satsningen som mer genuin. Första målet behöver inte vara stort och komplicerat, säger en av respondenterna i Hållbarhetspanelen.

Vill du veta mer om hur företag och konsumenter kan mötas när det kommer till hållbarhetskommunikation? Ladda ner rapporten i sin helhet här och ta del av matnyttiga tips, de bästa kanalvalen och användbara insikter från hållbarhetsintresserade konsumenter.