Nyheter

ATL satsar på opinionsmaterial – förstärker ledarredaktionen

ATL:s ledarsida får förstärkning av en agronom och tidigare politisk redaktör. Från 1 februari är Edvard Hollertz ny ledarskribent på heltid.

– Det blir jättespännande, ATL har Sveriges mest intressanta läsarkrets. Det är män och kvinnor som ser till att vi får mat på bordet och skogsråvara till nya innovativa produkter. Här snackas det inte bara om att rädda världen, här är det verkstad, säger Edvard Hollertz om sitt nya uppdrag som ledarskribent på heltid för LRF Medias varumärke ATL, Lantbrukets affärstidning.

Edvard Hollertz kommer närmast från tjänsten som politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Han har redan tidigare varit en av ATLs ledarskribenter, men har också arbetat för bland annat Svenska Dagbladet och Norrköpings Tidningar. I höst är han aktuell med en reportagebok som ställer frågan om Sverige delas mellan stad och land. Hollertz är utbildad agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Lantbruket har ett hårt förändringstryck på sig. Hållbarhet ska genomsyra allt. Lagstiftaren och samhället ställer allt större krav på skydd av skog och djurhållning. En pandemi och ett skärpt säkerhetsläge har återuppväckt självförsörjningstanken, samtidigt som konkurrensen från utlandet är hård. Lantbrukaren är nu en företagsledare som på gårdsnivå ska hantera samspelet mellan miljö, politik, teknik och ekonomi. Hur det här praktiskt ska gå till är ett samtal vi i mångt och mycket har framför oss. Att i det läget få förmånen att jobba på ATL:s ledarsida är en ynnest.

Att Edvard Hollertz börjar på ATL innebär en utökning av ledarredaktionen där Tord Karlsson hittills ensam haft ansvar för ledar- och opinionsmaterialet:

– Debatt och opinion är en viktig del av ATL, det är där vi sätter fokus på de frågor som stärker lantbrukets affärer. ATL har en unik position och är en stark röst i samhällsdebatten, och vi satsar nu för att ta en ännu större plats framöver. Edvard Hollertz är med sin bakgrund och kompetens en perfekt partner till vår erfarne ledarskribent Tord Karlsson, säger Lilian Almroth, ATL:s chefredaktör.

– ATL:s ledarsida är en trygg röst som värnar brukandet av jorden och skogen. Att få verka i den här traditionen är något jag uppskattar mycket, säger Edvard Hollertz.

Följ Edvard Hollertz på Twitter.