Nyheter

Småländskt fiskeföretag Årets Spjutspets 2020

Tiraholms Fisk, vid sjön Bolmen, har utsetts till Årets Spjutspets 2020. Företaget har trots coronapandemin lyckats öka sin omsättning i vår.

- Att vi får den här utmärkelsen gör mig väldigt stolt, den är ett bevis på att fler tycker att vi gjort rätt. Men det är alla våra medarbetare som ställer upp och ställer om som gör oss till spjutspetsvinnare, säger Vicky Ekwall.

Tiraholms Fisk AB drivs av Vicky och Nils Ekwall och deras barn Jens, Malin och Jonas. Med yrkesfisket som bas har familjen utvecklat ett traditionellt småländskt lantbruk till att idag också ägna sig åt fiskförädling, en gårdsbutik, en restaurang och en hotell- och konferensanläggning. Trots att konferens- och hotellgästerna försvann nästan över en natt när coronapandemin bröt ut, har företaget ökat sin omsättning i vår.

Tiraholms Fisk sysselsätter tio personer året runt och 35 personer i säsong. Omsättningen har ökat stadigt de tre senaste åren. Fisket är, precis som övrig verksamhet, hållbart. Eftersom de lever på det som naturen ger måste de hushålla väl med resurserna.

Juryns motivering lyder:
Innovation och nytänkande i samspel med naturen har hela tiden genomsyrat Tiraholms Fisk AB. Med stort engagemang och flexibilitet har familjen Ekwall framgångsrikt utvecklat sitt bolag. Under coronapandemin har de snabbt lyckats ställa om och inte bara behålla, utan även öka omsättningen.
Denna positiva utveckling har varit möjlig tack vare duktiga medarbetare, en väl utvecklad affärsplan samt ett konsekvent socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk. Tiraholms Fisk AB med ägarna Vicky och Nils, Malin, Jens och Jonas Ekwall är därför värdiga vinnare av Årets Spjutspets 2020.

Årets Spjutspets har delats ut sedan 2004 och är en tävling för lönsamma och innovativa företag inom de gröna näringarna. Företagen ska ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara affärsplaner och ha gått med vinst de tre senaste åren. Av de sex företag som nomineras utses ett till Årets Spjutspets. Tävlingen arrangeras av LRF Medias varumärke Land Lantbruk tillsammans med Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank.

För mer information, kontakta:
Vicky Ekwall, spjutspetsvinnare och ägare till Tiraholms Fisk, 0706-29 40 19

För juryn:
Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk, 070-553 99 31
Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co, 08-700 20 42
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank, 070-250 05 94
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen, 073-040 78 05