Nyheter

Historiskt nummer om vildsvin av Land Lantbruk med Skogsbruk

För första gången i Land Lantbruks historia vigs båda tidningarna Land Lantbruk med Skogsbruk åt vildsvin. "Vi vill sätta fokus på en omfattande fråga som påverkar vår läsekrets och LRFs medlemmar oerhört hårt", säger chefredaktör Anna Nilsson.

Den svenska vildsvinsstammen växer sig allt starkare samtidigt som den breder ut sig i landet. Utvecklingen har gått så långt att den tvingat lantbrukare att sluta odla vissa grödor i de hårdast drabbade områdena. I specialnumret belyser Land Lantbruk med Skogsbruk vildsvinsproblematiken ur en rad olika vinklar, från debatt till teknikreportage om vildsvinsfällor och ger även råd om lyckade samarbeten mellan markägare, arrendatorer och jägare. 

- Den samlade bilden är glasklar: Det går inte längre att se några möjligheter. Det krävs krafttag från flera olika håll, och allt kan inte vila på den enskilde lantbrukaren, säger Anna Nilsson, chefredaktör Land Lantbruk.

En av de största nyheterna är att experter bekräftar att det kan finnas uppemot 400 000 vildsvin i landet. LRFs förbundsordförande Palle Borgström, landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och Jägarförbundets ordförande Torbjörn Larsson är några av de som tar ställning i frågan, och tidningen belyser också hur den globala smittan afrikansk svinpest kan slå såväl mot grisuppfödare som skogsägare.

- När Land Lantbruk gör en återblick i vildsvinsfrågan om ytterligare 20 år, låt detta bli en tid då vi vände kurvan - om inte annat för framtida skogs- och lantbrukares skull, avslutar Anna Nilsson.    

För frågor och mer information:
Kontakta Land Lantbruks chefredaktör Anna Nilsson
Telefon: 073-644 63 53
Email: anna.nilsson@landlantbruk.se