Nyheter

Toppresultat på LRF Medias medarbetarundersökning

Vill du ha en arbetsplats i toppklass? Då ska du jobba hos LRF Media som är bland de 25% bäst rankade arbetsplatserna enligt undersökningsföretaget Ennovas databas. Resultaten har förbättrats på alla områden sedan förra året och dessförinnan har man sett en stadig ökning sedan 2015.

Arbetsglädje når ny topp
I Ennovas databas finns 800 000 respondenter från 127 medelstora företag i Sverige . LRF Media, som deltagit i undersökningen sedan 2014, visar en arbetsglädje på ”Top-in-Class” nivå med ett index på 77 jämfört med förra årets och förrförra årets index på 72. Detta kan jämföras med snittnivån som är 67 hos svenska företag. Även mätningarna för lojalitet ökade från ett högt index på 79 till starka 82.

- Det är fint att se att vi sedan 2015 har haft en stadig ökning i arbetsglädjen bland våra medarbetare. Det visar att vi gör rätt och att vi har en organisatorisk stabilitet och trygghet, säger Malin Hagman, HR-ansvarig, LRF Media.

Hög tillit till närmsta chef
När det gäller bedömning av om den närmaste chefen skapar en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet låg index på höga 87. Och på frågan om medarbetarna tycker att deras närmaste chef motiverar dem till att överträffa förväntningar låg index på 85. Bägge resultaten är ökningar med hela 10 enheter från föregående år.

Strategier som gör skillnad
Att resultaten på medarbetarundersökningen har gått i positiv riktning sedan 2015 är resultatet av ett strategiskt arbete med fokus på att få arbetsglädje, lojalitet, motivation och trivsel att öka bland medarbetarna. En fokusgrupp har bl. a. tillsatts som tar tag i gemensamma frågor, ett tvärfunktionellt arbete har införts och formerna för medarbetarsamtal har utvecklats, vilket har förbättrat resultaten.

- Vi är glada att vi lyckats öka resultaten på medarbetarundersökningen och att de åtgärder vi har vidtagit har haft positiv effekt. Vårt starka why - att med journalistik och innovation bidra till ett hållbart land - våra nöjda kunder och att vi satsar på affärsutveckling tror jag också bidrar till arbetsglädjen, säger Ann Henriksson, VD på LRF Media.

LRF Medias medarbetarundersökning hade en svarsfrekvens på godkända 82 procent.