Nyheter

Hållbarhet är affärskritiskt visar ny rapport från LRF Media

​Företag bör berätta om sitt hållbarhetsarbete i ett tidigt stadium, enligt LRF Medias första Hållbarhetsrapport. Konsumenter efterfrågar större transparens och mer kommunikation från företagen som själva anser hållbarhet vara affärskritiskt för verksamheten.

En ny rapport, baserad på svar från februari i år, har samlat insikter om hållbarhet från Klimatpanelen och läsarna på land.se, två initiativ som LRF Media ligger bakom. I det första numret av Hållbarhetsrapporten medverkar även hållbarhetschefer, vd:ar och marknadschefer på företag från drygt 25 olika branscher. Hela 80 procent av dem anser att hållbarhet är en viktig del av företagets varumärke. Undersökningen är baserad på svar från totalt 1674 respondenter.

– Hållbarhetsrapporten är vårt bidrag till att öka förståelsen mellan konsumenter och företag och därigenom skapa nya möjligheter till hållbar utveckling och affärer. Vi sammanför inspel från nyfikna, kunniga konsumenter och intresserade och engagerade företag, säger Ann Henriksson, vd för LRF Media.

Transparens viktigt för konsumenter
Konsumenter vill vara delaktiga i företagens hållbarhetsarbete redan på ett tidigt stadium, 40 procent av de medverkande medlemmarna i Klimatpanelen anser att företag ska kommunicera sina hållbarhetsidéer till sina kunder redan på idéstadiet.

– Det finns nog en rädsla bland företag att uppfattas syssla med greenwashing, vissa är därför försiktiga med att berätta om sina hållbarhetsinitiativ i ett tidigt skede. Hållbarhetsrapporten visar att konsumenterna tvärtom uppskattar transparens och att majoriteten vill höra om företagens hållbarhetsplaner och vilka utmaningar som ännu inte är lösta och kanske t.o.m hjälpa till med lösningar, säger Johan Svensson, affärsutvecklingschef på LRF Media.

Hela 86 procent av de svarande från Klimatpanelen säger sig vara villiga att betala mer för hållbarhet och över hälften av alla svaranden fattar dagligen sina köpbeslut baserat på om en vara är hållbar eller ej. Av land.se:s medverkande uppgav 86 procent att de är intresserade av att lära sig mer om hållbara produkter och tjänster.

Hållbarhet viktig parameter för att vinna nya affärer
Respondenterna från företagen säger att de främst vill nå ut till kunder som har ett växande intresse för hållbarhet. Majoriteten av de medverkande, 79 procent upplever dessutom att hållbarhet är en viktig parameter för att företaget ska vinna nya affärer. Lika många anser också att hållbarhet har stort värde för deras varumärke.

79 procent av de svarande säger sig ta hänsyn till hållbarhet i utformandet av företagets mål och strategier och hälften har utgått från FN:s globala mål för en hållbar utveckling i företagets eget hållbarhetsarbete.

– Resultatet visar att en klar majoritet av företagen ser hållbarhet som affärskritiskt framåt. Att samarbeta mer kring lösningar mellan företag och konsumenter är en intressant väg att gå, säger Ann Henriksson.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten här.

Johan Svensson
Affärschef