Nyheter

Stora E-handelsföretag sluter upp bakom Hållbar E-handel

Den 27 februari startade organisationen Hållbar E-handel. Branschinitiativet var ett resultat av ett arbete som initierats av branschforumet och LRF Medias varumärke, Ehandel, med en tydlig frågeställning. Vad menar vi egentligen med ”hållbar e-handel”?

Vi vet att många företag vill positionera sig som hållbara och klimatsmarta, säger Sanna Thurdin på Ehandel och fortsätter:

- Hållbarhet är en komplex fråga och inget man löser genom att köpa ett märke att sätta på sin sajt. Det är viktigt att branschen tydligt visar konsumenterna att det handlar om att bli ”hållbarare” och inte hållbar över en natt. För det krävs insikt, vilja och långsiktighet att påverka och förändra. Det handlar om hur branschen kan bli mer hållbar och det handlar om hur det enskilda företaget får kunskap och verktyg för att lyckas i sitt eget hållbarhetsarbete.

En expertgrupp med e-handlare, hållbarhetsexperter och representation från Arbetsmiljöverket och Miljömärkning Sverige fick i uppdrag att definiera ”hållbar e-handel”. När arbetsmötet var klart kommenterade Pär Svärdson VD på Apotea arbetet så här:

- Vi behöver fokusera på det som konsumenterna så starkt kopplar till e-handel idag, själva leveransen. Det är det som tydligt särskiljer e-handel mot traditionell handel.

Läs hela pressmeddelandet som publicerades den 27 februari här: https://www.mynewsdesk.com/se/ehandel/pressreleases/sveriges-e-handlare-startar-organisationen-haallbar-e-handel-2976969

Adlibris och NetOnNet går med i Hållbar E-handel
​​​​​​​Intresset har varit stort efter att nyheten om att svenska e-handlare startar en organisation för att skapa en hållbarare svensk e-handel. Flera nyhetsmedier inom både handeln och hållbarhet har skrivet om branschinitiativet Hållbar E-handel.

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/hallbarhetsarbete/e-handlare-lyfter-hallbarhet-i-ny-organisation-2/#
https://www.dagenshandel.se/article/view/702867/ehandlarna_bildar_egen_organisation_for_hallbar_ehandel
https://www.ehandel.se/nu-lanseras-hallbar-e-handel-ett-valdigt-viktigt-initiativ

- Vi får ta emot ansökningar hela tiden och gör vårt bästa för att hinna med, säger Sanna Thurdin. Det känns oerhört roligt att vi får ett så här starkt gensvar. Det verkar som hela branschen sluter upp bakom Hållbar E-handel.

Adlibris är en av e-handelsföretagen som valde att gå med direkt i Hållbar E-handel. Elias Vieglins som är ansvarig för Varumärke, PR, Hållbarhet & Ambassadörsprogram på Adlibris säger:

- Det här är ett riktigt bra initiativ. Jag är övertygad om att det kommer dyka upp fullt av lösningar och möjligheter när e-handlare samlas för att dela insikter kring hållbarhetsfrågor.

Även NetOnNet tog snabbt beslutet att gå med i Hållbar E-handel. Martin Richardsson som är E-handelschef på NetOnNet kommentarer beslutet så här:

- NetOnNet välkomnar att det bildas en organisation som sätter fokus på denna viktiga fråga. Samverkan i branschen ökar förutsättningarna för att e-handeln skall kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

Certifieringsprogrammet en viktig punkt på första styrelsemötet
Patrik Rees VD på E-business Partner är ordförande i Hållbar E-handel och till vice ordförande har Mikael Lindahl Affärsutvecklingschef på Pricerunner utsetts. Johan Svensson VD på Ehandel är sekreterare. Det första styrelsemötet kommer att hållas den 11 mars och på agendan finns bl. a det nya certifieringsprogrammet.

- Det kommer såklart att vara en hel del formalia nu på första styrelsemötet, säger Johan Svensson. Styrelsen ska kompletteras med ytterligare styrelsemedlemmar och året ska planeras. Vi kommer att sätta extra fokus på certifieringsprogrammet som många av de nya medlemmarna vill ha mer information om.

Organisationen Hållbar E-handel kommer att erbjuda alla medlemmar möjligheten att certifiera en eller flera personer via en utbildning som ger kunskap och nätverk för att kunna leda hållbarhetsarbetet på det egna företaget.

Fakta om Hållbar E-handel
Den nya organisationen Hållbar E-handel erbjuder ett medlemskap för e-handlare som tycker att hållbarhetsfrågorna är viktiga för branschen och vill lära sig mer om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågorna på det egna företaget. Som medlem är man med och stödjer kommunikation och initiativ som skapar bättre möjligheter för e-handlare att bidra till en hållbarare svensk e-handel.

Hållbar E-handel är ett medlemskap för företag som vill verka för en hållbarare svensk e-handel.

Om certifieringsprogrammet
Ett helt nytt certifieringsprogram har tagits fram där företag kan certifiera en eller flera personer på företaget. Utbildningen som pågår under 12 månader ger deltagarna kunskap och verktyg att leda det långsiktiga hållbarhetsarbetet med hållbar e-handel på det egna företaget.

De hållbarhetsansvariga bildar även ett eget värdefullt nätverk med möjlighet att byta kunskap, erfarenheter och initiera projekt.

Företag kan certifiera anställda för att få verktyg och drivkraft i det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Organisationen Hållbar E-handel leds av en styrelse och administreras av Ehandel. Läs mer om Hållbar E-handel på www.hallbarehandel.org där det också går att anmäla intresse till medlemskap och läsa mer om certifieringsprogrammet.

Johan Svensson
Affärschef