Nyheter

Stort intresse för Skiras tjänster

När Skira – det startupbolag som LRF Media är delägare i – lanserade sin handelsplats för lantbrukare i hela landet blev responsen enorm. På knappt en månad har affärerna fördubblats och budgetmålet för 2019 uppnåtts.

Skira är Sveriges första neutrala spannmålshandel och en digital handelsbörs för lantbruket.

- Vi ville skapa en transparent marknadsplats för både köpare och säljare inom lantbruket, där de kan följa aktuella priser och på så sätt göra bättre affärer, säger Niklas Ericson, vd.

LRF Media såg tidigt potentialen i Skiras spannmålshandel och klev in som delägare. Under 2017 genomfördes de första testaffärerna i utvalda län, parallellt med att man utvecklade processerna och skalade upp affären.

I en riktad nyemission tidigare i år klev ytterligare fyra delägare in: Tuva Palm genom Atomicos ängelprogram, Pluscap, samt Arndal och slutligen affärsängeln Lars Svensson. Strax därefter öppnade Skira upp registreringen och lanserade sin tjänst för spannmålshandlare i hela landet.

- Målet var att fördubbla antalet försäljningar i september till oktober, och det ser det ut som om vi klarar, säger Felicia Bindekrans, marknadsansvarig på Skira.

- Vi har också genomfört de första affärerna direkt med en kvarn, och dessutom med fodertillverkare. Det visar att också större organisationer ser vinning i att handla på en transparent marknad. I de affärer som gjorts har både köpare och säljare sagt att de har fått ett bättre pris jämfört med andra alternativ de har haft just då.

Enligt en undersökning säger både köpare och säljare att de har fått i snitt sju procent bättre priser på Skira.

- Vi har låga omkostnader i och med att vi inte lagrar varan, och priserna är transparenta och baseras helt enkelt på tillgång och efterfrågan på marknaden just nu. Det gör att de som använder Skira vet exakt vad de får när de genomför sin handel.

På Skira är man nöjda med utvecklingen så här långt.

- Lantbruket har kommit över tröskeln när det gäller digitala affärer. Vi får väldigt mycket bra respons, alla vi pratar med är nöjda. Det gör oss jätteglada, säger Felicia Bindekrans.