Nyheter

Brid är världens första klimatpositiva byrå  

LRF Medias dotterbolag, kommunikationsbyrån Brid, har som första byrå i världen blivit klimatpositiva. Nu utmanar byrån resten av kommunikationsbranschen att ta mer ansvar för sina koldioxidutsläpp. "Vi mäter precis allt, varenda liten koldioxidekvivalent", säger Colm O’Callaghan, creative director, Brid.

Kommunikationsbyrån Brid har som första byrå i världen blivit klimatpositiva baserat på den internationella certifieringen PAS 2060. Det betyder att Brid når upp till de tuffaste kraven och klimatkompenserar alla sina utsläpp, både tjänster och produkter, genom hela värdekedjan – plus lite till. 

– Vi har mätt alla våra utsläpp under ett års tid med hjälp av klimatstrategerna på ZeroMission. Men vi mäter inte bara våra egna utsläpp, utan alla andra indirekta utsläpp också, till exempel våra frilansares och underleverantörers koldioxidutsläpp. Även mängden data vi skickar över nätet. Ja, precis allt. Varenda liten koldioxidekvivalent, säger Colm O’Callaghan, creative director Brid. 

Vill hjälpa resten av branschen

Som klimatpositiva ansluter sig Brid till Clipop – Climate Positive Products – en sammanslutning av företag som erbjuder klimatpositiva produkter och tjänster enligt fastställda kriterier. För att få anses som klimatpositiva enligt Clipop behöver Brid sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalets rekommendationer rörande den globala uppvärmningen om max 1,5 grader. För att åstadkomma en reducering av koldioxidutsläppen har Brid skapat en ”carbon management plan” – en plan som sträcker sig över de kommande tre åren. För 2018 klimatkompenserar Brid sina utsläpp med 150 procent. 

– Om vi kan uppnå det här resultatet på tio anställda hos oss på Brid, så kan alla. Målet 2020 är att kunna räkna utsläpp per projekt och kommunicera det till våra kunder. Vi vill också hjälpa andra företag i kommunikationsbranschen att göra samma sak. Då kan vi som bransch ha en större effekt på klimatet än vad vi som byrå kan åstadkomma, säger han. 

Tillväxt och klimatengagemang går hand i hand

Det är inte bara klimatpositiva nyheter som präglar Brid, även tillväxtkurvan pekar spikrakt uppåt. Under 2019 har Brid haft en tillväxt på 95 procent, jämfört med föregående år. 

– Vi ser att vår kunskap och vårt engagemang för klimat och hållbarhet matchar efterfrågan hos våra kunder. Något som stärker byrån både internt och externt. Att upprätthålla en hög tillväxttakt och samtidigt ha så låg klimatpåverkan som möjligt kräver stor drivkraft och övertygelse hos hela byrån. Vi hoppas att fler väljer att följa i samma gröna fotspår, säger Linda Segerblom, vd Brid. 

För att läsa mer och ta del av rapporter och certifikat, besök Brids hemsida. 

För mer information:
Kontakta Colm O’Callaghan
colm.ocallaghan@bridagency.se
070-259 00 54 

Brid startades 2014 och är ett dotterbolag till mediehuset LRF Media, som i sin tur är ett bolag i LRF-koncernen, Lantbrukarnas Riksförbund. 2019 har byrån tio anställda och har sitt huvudkontor i Stadshagen, Stockholm. 

Brid

Brid startades 2014 och är ett dotterbolag till mediehuset LRF Media, som i sin tur är ett bolag i LRF-koncernen, Lantbrukarnas Riksförbund. 2019 har byrån tio anställda och har sitt huvudkontor i Stadshagen, Stockholm.