Nyheter

Klimatpanelen: Familj och ekonomi begränsar ungdomars klimatfajt

I Grönt Väders senaste Klimatpanel fick ungdomar och unga vuxna, i åldern 13-25 år, frågor om sin syn på klimatet. Det visar sig att familjens matvanor och den egna ekonomin är två faktorer som påverkar valen man gör.

I Klimatpanelens senaste enkät frågade LRF Medias varumärke Grönt Väder 455 deltagare, i åldern 13-25 år, om vilka klimatvänliga åtgärder de gjort och vilka faktorer som påverkar vilka val de gör.

På frågan ”Vad har varit svårast för dig att ändra i din livsstil?” kommer maten högt upp. Även det generella konsumtionsmönstret är svårt att rå på när man lever i en familj. Men deltagarna försöker ändå i stor utsträckning (90 %) att påverka familj och vänner att göra klimatsmarta val. Topp tre åtgärder som man vill påverka sin omgivning att sluta eller börja göra är: att dra ner på köttätandet, källsortera och åka kommunalt.

Bland de unga vuxna som flyttat hemifrån sätter ekonomin stopp för att välja den mat man egentligen vill köpa.

Vad man redan har förändrat i sitt beteende
När panellisterna fick kryssa i valfritt antal klimatvänliga åtgärder de redan tagit fasta på sticker följande ut:

Transport och resa: 77 % kryssar i att de oftare tar buss, tåg och cykel än bil. 50 % anger att de har dragit ner på antalet flygresor och 19 % menar att de har slutat flyga helt.

Mat: 53 % kryssar i att de har börjat köpa närproducerad mat, 52 % säger sig äta mindre kött och mer vegetariskt och 42 % har slutat äta kött helt.

Konsumtion: 63 % har dragit ner kraftigt på antalet klädesplagg de köper. 56 % har gjort samma med prylar och lika många säger att de köper saker som är tillverkade av hållbara material. Knappt 39 % klickar i att de har börjat köpa i stort sett allt begagnat och på second hand.

Vems är ansvaret?
38 % av de som medverkat i enkäten ansåg att politikerna bör ta störst ansvar för klimatanpassningen, därefter företagen (29 %) och sedan konsumenten (20 %).

Framtiden måste vara hållbar
För ungdomar är klimatfrågan oerhört viktig. När det handlar om de ungas framtida arbetsplats svarar 31 % att det är mycket viktigt att arbetsplatsen har hållbarhetsmål som motsvarar panellisternas värderingar.

Här kan du läsa enkätens resultat i sin helhet. 

Om Klimatpanelen

Fakta: Om undersökningen
Klimatpanelen är vädertjänstens Grönt Väders satsning på klimatfrågan. Klimatpanelen undersöker hur miljömedvetna svenskar förhåller sig till klimatfrågan. Klimatpanelen och Grönt Väder är politiskt oberoende och står för en lösningsorienterad syn på klimatfrågan. Undersökningen om ungas syn på klimatfrågorna genomfördes under andra halvan av april 2019.

Fakta om panellisterna
Könsfördelningen är 81 procent kvinnor, 16,5 procent män och 2,5 procent som definierar sig som något annat. Totalt 455 personer svarade på enkäten.

Fördelningen ålder
13-15 år: 21 %
16-19 år: 51 %
20-25 år: 28 %

Fördelning geografiskt
20 % Stockholmsområdet
13 % Västra Götaland
13 % Skåne
7 % Uppsala
7 % Östergötland
4 % Halland
4 % Jönköping
3 % Sörmland
3 % Norrbotten