Nyheter

Klimatpanelen: Så vill klimatsmarta svenskar göra bättre mat-val

En hög andel procent av deltagarna i Grönt Väders Klimatpanel känner att det är svårt att navigera bland matbutikernas utbud för att lyckas handla klimatsmart. Samtidigt upplever 30 procent att det delvis beror på bristande information vad gäller produkternas klimatpåverkan.

LRF Medias varumärke Grönt Väder frågade nära 600 deltagare i Klimatpanelen hur de upplever matbutikernas kommunikation gällande produkternas klimatpåverkan.

Det visade sig att de flesta deltagarna inte tycker att butikerna tar sitt ansvar att informera vilka alternativ som är mest klimatsmarta. 95 procent av deltagarna vill få möjlighet att förenkla möjligheten att handla klimatsmart tillsammans med livsmedelsaktörerna och matbutikerna.

Matbutikerna måste agera
På frågan ”Vad kan butiken göra för att underlätta för dig?” gav respondenterna olika rekommendationer som matbutikerna borde tar hänsyn till, bland annat:

  • Fronta ekologiskt och närodlat stort samt minska utbudet av importerat
  • Se till att det alltid finns ett svenskt alternativ.
  • Sälja efter säsong
  • Ha en grönsaksavdelning med bara svenskproducerat så att man direkt ser vad som finns just nu.
  • Ta bort kött som är fraktat från andra sidan jorden och bara ha bra kött från närområdet.
  • Upplys om hur dåligt godis är för miljön.
  • Ha kampanjer som främjar bra miljöval
  • Pressa leverantörer att minska förpackningarna
  • Ge en rabatt om man har eget förpackningsmaterial med
  • Erbjud en guide i butiken som hjälper till att informera och göra rätt val

Frågar inte på restaurang
Undersökningen visar att medvetenheten om maten och dess klimatpåverkan är lägre när det gäller restaurangbesök. 68 procent av panellisterna säger att de inte frågar var råvarorna kommer ifrån.

Vem bär ansvaret?
Undersökningen visar att det är politikerna och konsumenterna själva som borde ta ansvar för att vi alla ska köpa klimatsmart mat.

Om Klimatpanelen

Fakta: Om undersökningen
Klimatpanelen är vädertjänstens Grönt Väders satsning på klimatfrågan. Vi undersöker hur miljömedvetna svenskar förhåller sig till klimatfrågan. Klimatpanelen och Grönt Väder är politiskt oberoende och står för en lösningsorienterad syn på klimatfrågan. Undersökningen om klimatpanellisternas syn på sina mat-val genomfördes från mitten av februari till mitten av mars 2019. Underlaget är 577 svar.

Fakta om panellisterna
Könsfördelningen är 75,5 procent kvinnor, 21,3 procent män och 0,7 procent som definierar sig som något annat.
Den äldsta panellisten är 82 år och den yngsta 16 år.

Fördelning över riket:
14% bor i Norrland
47% bor i Sveland (med Stockholm)
39% bor i Götaland