Nyheter

Värdefullare skog med Land Skogsbruks artikelserie

Med en skogsbruksplan får du en effektiv plan för hur din skogsfastighet ska skötas de närmaste tio åren. Nu lanserar LRF Medias varumärke Land Skogsbruk en artikelserie kring hur du gör för att skapa ett större värde i din skog.

– Skogsbruksplanen är ett verktyg som hjälper skogsägaren att ha koll på när det är dags att röja, gallra eller slutavverka olika i bestånd, men också var du ska ta särskilda hänsyn till naturvård, kulturmiljö eller andra värden, säger Hans-Ulrich Kalnins, på Skogsstyrelsen.

Välskött skog är mer värdefull

Ju bättre skogen sköts, desto mer värdefull blir den – och en välgjord skogsbruksplan är ett stöd för ekonomisk planering och ett underlag när man beställer olika skogliga tjänster.

– Många av våra läsare är otroligt kunniga när det gäller att vårda och bruka sin skog, men alla har inte sett möjligheterna med att skapa en långsiktig skogsbruksplan för att på så sätt få både bättre uppföljning och bättre ekonomisk överblick, säger Anna Bratt, chefredaktör för Land Skogsbruk.

Digital skogsbruksplan en fördel

En skogsbruksplan består i grunden av två delar. Den ena delen är en beskrivning av hur skogen såg ut när den inventerades, och den andra delen är råd om hur skogen ska skötas de kommande tio åren. Skogsbruksplanen kan också innehålla mål när det gäller till exempel naturvård eller jakt.

Land Skogsbruk slår också ett slag för möjligheten med digitala skogsbruksplaner.

– En digital skogsbruksplan ger till exempel både rådgivare och skogsägare tillgång till samma information, och är lättare att uppdatera, säger Anna Bratt.

En digital skogsbruksplan kan dessutom innehålla mer än avdelningsbeskrivningar, som  kassaflödesanalyser och avverkningsplanering – fördelar som beskrivs i kommande artiklar.

Artikelserie om att skapa en effektiv Skogsbruksplan är ett Premiummaterial och du måste vara inloggad på Land Skogsbruk för att ta del av materialet.
Del 1: Skogsbruksplanen – ett verktyg för att sköta skogen rätt (Land Skogsbruk nr 4 2019)

Anna Bratt
Chefredaktör Land Lantbruk och Land Skogsbruk