Nyheter

21,6 miljoner kronor i vinst för LRF Media

LRF Media levererar ett starkt resultat på 21,6 miljoner kronor före skatt för 2018 – ett resultat av mediehusets förflyttning mot fler digitala tjänster och kringaffärer. – Den andel av omsättningen som kommer från våra digitala affärer ökar, det är precis det vi vill, säger Pontus Haraldsson, CFO.

Sanna SjöholmChef Kommunikation

De senaste åren har LRF Media intensifierat sin satsning på digitala tjänster och kringaffärer, bland annat har man förvärvat medieplattformen Ehandel.se och satsat på startupbolaget Skira. Samtidigt har man lanserat flera egna tjänster, som AGFO och Land Shopping. Och årets resultat beror till stor del på nytänkandet kring varumärket LRF Media.

– Det är ingen hemlighet att hela mediebranschen har en svag annonsutveckling, men vi har lyckats kompensera fallet i printaffären med kostnadseffektiviseringar och nya affärer, säger Pontus Haraldsson.

Men det är inte bara de nya tjänsterna som ligger bakom årets resultat. Prenumerationsaffären är stabil för de etablerade varumärkena ATL, Land och Land Lantbruk samt Lantmannen, och fokus ligger på att utveckla de digitala premiumtjänsterna.

– Vårt redaktionella innehåll är kärnan i vår verksamhet, och vi tittar hela tiden efter fler sätt att ta vara på det. LRF Media står i mitten av det som allt handlar om just nu – hållbarhet. Det ger oss bra möjligheter framåt, säger VD Ann Henriksson.

Resultatet på 21,6 miljoner kronor och intäkter på 289 miljoner kronor är i nivå med föregående år. Siktet är inställt på att skapa ännu högre andel kringaffärer och därmed ännu högre digitala intäkter under 2019.

– Vi ser stor potential i Ehandel.se, där vi växlade upp och genomförde en nordisk expansion under förra året. Skira har också en bra utveckling, deras digitala spannmålshandel har redan en större efterfrågan än de kan möta, och vi har höga förväntningar framåt, säger Pontus Haraldsson.

Pontus Haraldsson
CFO LRF Media