Nyheter

Är vi i Sverige bäst i världen på att bete oss klimatvänligt?

LRF Medias varumärke Grönt Väder har jämfört svaren i Klimatpanelens undersökningar med en internationell undersökning som nyligen presenterats. De ville se om svenskarnas benägenhet att agera klimatsmart var större eller mindre än i andra länder.

25 000 personers inställning till klimatvänliga åtgärder
Nyligen presenterade Europeiska investeringsbanken (EIB) en internationell undersökning baserad på svar från 25 000 personer. Frågorna handlade om människors inställning till klimatvänliga åtgärder. Det man ville veta var, om de tillfrågade personerna:

  • källsorterar hushållsavfall
  • köper närproducerad och säsongsbaserad mat
  • har slutat köp plastprodukter
  • använder cykel hellre än bil
  • åker kommunalt hellre än bil
  • flyger mer sällan
  • köper grön el

Kineserna tar hellre cykeln och tåget
Resultatet av jämförelsen visar att svenskarna ligger i topp i drygt hälften av kategorierna. Kineser är bättre på att åka kollektivt och cykla. Och att köpa grön el.

Är du intresserad av klimatförändringar, miljö och hållbar utveckling?
Gå med i Grönt Väders Klimatpanel!