Nyheter

Växande klimatångest skapar förändrade beteenden

I oktober lanserade LRF Medias vädertjänst Grönt Väder en klimatpanel med syfte att ge svar på svenskarnas uppfattning om klimathotet. Nu är den första enkätundersökning klar och resultatet, som hittills 400 personer har svarat på, visar att 96 % av deltagarna har börjat ändra sina beteende för att bli mer klimatvänliga.

Klimatpanelen, som finns på Grönt väders webbplats, vänder sig till miljömedvetna människor i hela landet som är intresserade av miljöfrågor och vill engagera sig i dem. Nära 600 personer har nu anmält sig till klimatpanelen och den första enkätundersökningen är nyligen genomförd.

– Vi ser att intresset växer och vi vet att det kommer att växa mer eftersom klimatfrågorna blir mer och mer aktuella för alla, och genom klimatpanelen hoppas vi få fram intressanta uppgifter om vad som engagerar och berör ett genomsnitt av befolkningen när det gäller just klimatfrågor, säger Katja Samoilina, ansvarig för Grönt Väder.

Medvetna beteendeförändringar som värnar om miljön

Alla är i stort sett överens om att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv i framtiden. 98,7 % av de som har svarat säger ja och nästan lika många (96 %) svarar att de har börjat ändra sina beteenden för att göra skillnad i klimatpåverkan. Vad är det då man i första hand gör annorlunda?
En hel del visar det sig, till exempel:

  • Släcker lampor
  • Begränsar tiden i duschen
  • Köper grön el
  • Källsorterar och komposterar matavfall
  • Tar med egen kasse när man handlar
  • Äter mindre kött och mer vegetariskt
  • Köper mer ekologiskt
  • Minskar medvetet matsvinnet
  • Tar tåget istället för flyget i större utsträckning
  • Cyklar mer

Du kan läsa mer om resultatet av enkätundersökningen här.

Klimatpanelen - ett enkelt sätt att engagera sig
Vill du veta mer om vad som händer med klimatet? Vill du engagera dig för att göra skillnad i klimatfrågorna? Gå med i Klimatpanelen! Du anmäler dig här.