Nyheter

Nya idéer kan flyga högre och längre när storbolag och startup samarbetar

Det var nästan fullsatt när LRF Medias varumärke AGFO körde i gång höstens tredje AGFO talk i torsdags, 29 november. Seminariets stora fråga handlade om hur storbolag och startups kan samarbeta för att generera mer innovation i livsmedelsbranschen.

Julia Marcopoulos, som bland annat arbetar med research på AGFO inledde seminariet med en trendspaning, som bland annat visade tre olika exempel på hur ett samarbete mellan internationella storbolag och startups kan se ut. Det sker vanligtvis genom uppköp, innovationshubbar och investeringar. Men det finns så klart en del utmaningar och hinder på vägen för att dessa samarbeten ska resultera i mer och fler innovationer. Frågan är vilka de vanligaste utmaningarna är och hur ser samarbetsklimatet ut i Sverige? Frågan lämnas över till panelen som denna morgon består av representanter från både storbolag och startup-världen; Henrik Åkerman, Head of Market Progress / CMO Food for Progress, Ariella Rotstein co-lead ICAx och Samir El-Sabini VD SUP46 (Start-Up People of Sweden)

Ta tillvara på varandras tillgångar

– I storbolagen finns ofta en ”legacy”, det kan vara kultur, strukturer eller processer som kan försvaga den entreprenöriella andan hos en startup, säger Ariella. Men ett storbolag kan å andra sidan definitivt hjälpa till att skala upp affärerna för en startup menar hon.

Henrik tror att man bör beakta att de grundläggande drivkrafterna skiljer sig åt rejält.

– Storbolag tenderar att ägna sig mer åt riskminimering än innovation, menar han.

Det gäller att utnyttja varandras tillgångar tror samtliga i panelen.

– Startups har ofta större konsumentförtroende, då de i mycket större utsträckning bygger sina varumärken på värderingar, menar Samir.

Han har även sett att startups som blir uppköpta inte håller samma snabba utvecklingstakt som de gjorde innan uppköpet. Synen på innovationshubbar skiljer sig också åt, anser Samir. Storbolag förväntar sig positiva resultat snabbt, medan startups är mer riskbenägna och vet att man misslyckas oftare än man lyckas. Ariella använder metaforen handelsträdgård för att beskriva det ideala samarbetet.

– Man sår en massa olika frön. En del händer det ingenting med, medan andra tar sig, blir små plantor och de planteras om i ett större sammanhang för att kunna växa sig ännu större.

Hade du inte möjlighet att vara med på detta AGFO talk? Film från eventet läggs upp på AGFO tisdag, 4 december.