Nyheter

Brid bakom kockarnas kamp för bönderna

Inför valet syns tar flera kända svenska kockar till orda i en gemensam annons. Syftet är att påverka politikerna så att bönderna får bättre villkor. LRF Medias contentbyrå Brid har producerat annonsen.

Sommarens torka och brand satte igång en stark opinion för bättre villkor för bönderna. Nu gör LRF en satsning med Jag bryr mig-kampanjen "Vi tar ställning". LRF Medias contentbolag Brid står bakom produktionen av annonsen.

Som ett led i att hålla igång den starka opinion för bönderna efter sommarens torka och brand görs en satsning inom Jag bryr mig-kampanjen, "Vi tar ställning".

På lördag, dagen innan valet, tar 11 namnkunniga kockar ställning för svensk livsmedelsproduktion i en annons i Aftonbladet print, och det följs sedan upp i LRFs och kockarnas egna sociala kanaler. Tanken är att starta en rörelse där fler grupper tar ställning, som handlare, kockar i offentliga kök, caféer och konsumenter.

- Vi vill visa politiker och marknaden att det är fortsatt tryck i frågan och att vi är många som bryr oss om allt det goda som svensk livsmedelsproduktion för med sig. Vi hoppas också att regionerna får de lokala aktörerna att ta ställning för Sveriges bönder, säger projektledare Nina Brogård.

Initiativet lyfts på lrf.se/vitarstallning

Produktionen av annonsmaterial görs av Brid Content, ett dotterbolag till LRF Media.