Nyheter

Land Skogsbruk granskar: Syns satsningen på naturen?

Skogsbolag och staten satsar på naturhänsyn – men hur bedrivs skogsbruket egentligen? LRF Medias varumärke Land Skogsbruk granskar i sitt bildreportage skogskänslan ur ett naturvårds- och vildmarksperspektiv.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har 37 Ekoparker där man har höga ambitioner att satsa extra på naturvårdshänsyn i parkerna. För femton år sedan avsattes de första skogarna, och i Land Skogsbruk granskar reportern och naturfotografen Rolf Segerstedt hur det har blivit. Märker en besökare att det är naturvården och gynnandet av artrikedomen som gäller för Ekoparkerna?
Rolf Segerstedt valde en av de anonymaste parkerna, Käringbergets Ekopark, där han registrerade arter och granskade driften av skogsbruket under en dag.

Läs mer och fler delar i Land Skogsbruk här.