Nyheter

Testa dina kunskaper med Land – så gör du rätt i naturen!

Den svenska naturen är något vi alla kan ta del av, och sedan 1994 finns allemansrätten inskriven i vår grundlag. Men vad är det egentligen du får göra i naturen? Testa dina kunskaper i Lands allemansrätts-quiz!

Allemansrätten betraktas ofta som ett kulturarv, och kanske lades grunden till rättigheterna redan under medeltiden, när resenärer fick ta vad de behövde för att klara färden genom vårt avlånga land.

Begreppet allemansrätt etablerades däremot först i början på 1940-talet, som följd av en fritidsutredning. I Sverige hade man vid den här tiden två veckors semester, och myndigheterna ville genomföra åtgärder som skulle göra det enklare för städernas befolkning att ta sig ut i naturen.

Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i vår grundlag – men vilka rättigheter ger allemansrätten dig egentligen? Land är LRF Medias varumärke för alla som älskar livet på landet, och har förstås både frågorna och svaren kring vad du får och inte får göra i naturen.

Här hittar du Lands allemansrätts-quiz!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.