Nyheter

LRFs verksamhetsberättelse: Medier som ger röst åt landsbygden och det gröna näringslivet

Under 2015 tog LRF Media viktiga steg i utvecklingen från att vara ett klassiskt tidningsförlag till att bli ett komplett mediehus. Stort fokus lades på att utveckla affärerna kring de befintliga varumärkena genom att säkra deras position på den digitala arenan och i ett flertal fall genom att också utveckla event och resor med koppling till de olika varumärkena. Det säger Ann Henriksson, VD LRF Media, i LRFs verksamhetsberättelse.

Sanna SjöholmChef Kommunikation

LRF Media gjorde under året en omorganisation och kunde därigenom uppnå stora besparingar och samtidigt frigöra resurser att satsa på den digitala utvecklingen. Land.se lanserades i slutet av april och kom att bidra starkt till att den samlade trafiken till LRF Medias hela nätverk av sajter fördubblades under året. En prestation som gör att LRF Medias sajtnätverk nu placerar sig på KIA- index tio-i-topp-lista över landets mest trafikerade sajtnätverk.

LRF Medias varumärken ger landsbygden och det gröna näringslivet en röst i samhällsdebatten och har därmed en mycket viktig roll då det gäller att positionera det gröna näringslivet. Med sin journalistik förmår ATL och Land Lantbruk politiker och beslutsfattare att sätta sig in i, och ta ställning till, de många frågor som rör det gröna näringslivet, ämnen som andra medier många gånger varken behärskar eller prioriterar.

Landpaketet med Land, Land Lantbruk och Skogsland är en av de mest uppskattade medlemsförmånerna och utgör ett viktigt kitt i medlemskåren. Genom ett attraktivt Landpaket som tilltalar så många som möjligt i LRFs mångfacetterade medlemskår skapas nöjdhet hos befintliga medlemmar och nya medlemmar lockas.

Medlemstidningen Land Lantbruk är Sveriges största lantbrukstidning och under 2015 hade den enligt Orvestos mätningar över 200 000 läsare varje vecka. Land Lantbruk bidrar därför till medlemsnyttan på flera sätt, dels genom att vara ett verktyg i den enskilda medlemmens omvärldsbevakning, dels genom att fungera som en viktig länk mellan medlemmarna och LRF-organisationen. Med sin oslagbara räckvidd är Land Lantbruk med sajten lantbruk.com också ett mycket viktigt verktyg i LRFs påverkansarbete.

Under året stärktes ATLs roll som landets nyhetsledande lantbrukstidning och -sajt avsevärt. Under perioden september till december 2015 refererade andra medier till ATL över 350 gånger, mer än tre gånger så ofta som under motsvarande period 2014. Antalet sidvisningar på atl.nu ökade med nära 50 procent och visningarna av det rörliga materialet på ATL Play mer än fördubblades.

Ett arbete med att utveckla atl.nu inleddes och väntas bli klart under 2016. LRF Media inledde också ett sam- arbete med Bygdegårdarnas riksförbund som resulterade i lanseringen av Landlotten där överskottet går till att främja en levande landsbygd.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I slutet av året beslutades om en ny ägarvilja för LRF Media och dess dotterbolag.

Det slogs fast att LRF Media ska bli landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus för att skapa bästa förutsättningar för medlemsnytta och lönsamhet. Detta innebär genomgripande förändringar med fokus på varumärkena Land, Land Lantbruk, Lantmannen och ATL, såväl i print som digitalt. En konsekvens av detta var att magasinen i LRF Media och dess dotterbolag bjöds ut till försäljning. Omstruktureringen väntas vara fullt genomförd under 2016.

LRF Media bildades i sin nuvarande form 1990. Förlagsverksamheten har dock sitt ursprung sedan slutet av 1800-talet och från början haft sin huvudsakliga inriktning mot jord- och skogsbruk.

Ny webb-tv-serie från ATL ger djupare insikt i EU-valet

Nu lanserar LRF Medias varumärke ATL en ny webb-tv-serie som ska ge en bättre förståelse för EU-valet. Reportrarna Sara Johansson och Cecilia Persson var på plats i Strasbourg under den sista sessionen i EU-parlamentet inför valet den 9 juni för att spela in programmet.

Läs mer

Pressfrihetens dag – då river vi betalväggen på ATL.nu  

I dag, den 3 maj, firas för 31:a året i rad pressfrihetens dag. För att uppmärksamma dagen river vi på LRF Media betalväggen på vårt varumärke ATL för en dag – samtidigt gör vi en donation till Ukrainian Media Fund för att stödja deras arbete med att främja pressfrihet och oberoende journalistik.

Läs mer

LRF Medias VD tar plats i Sveriges Tidskrifters styrelse

LRF Media fortsätter att ha en viktig roll i branschorganisationen Sveriges Tidskrifter – vid årsmötet ...

Läs mer