PRENUMERATIONSVILLKOR och DISTANSHANDELSAVTAL (se längst ned på denna sida)

Här finns en pdf-version av våra Avtalsvillkor
Här kan du läsa och hämta en pdf-version av vår Personuppgiftspolicy. 

1. Om dessa Villkor

1.1  Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du representerar ingår avtal om prenumeration på någon av våra tidningar Land, Land Lantbruk, ATL eller Lantmannen (”Prenumeration”). Avtalet om Prenumeration ingås med LRF Media Aktiebolag org.nr. 556413–2883 (”LRF Media/vi/våra/oss”).

1.2  Det är möjligt för både företag och konsumenter att ingå avtal om Prenumeration med LRF Media. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du ingår avtal om Prenumeration som konsument eller som representant för ett företag. Vilka skillnader som finns framgår vid det aktuella villkoret nedan.

 

2. Kontakta oss

2.1 Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra Prenumerationer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att maila kundservice@lrfmedia.se eller genom att ringa 010-184 40 84. Vår adress är LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby.

2.2   Om har frågor angående en specifik tidning kan du kontakta den tidningen på följande telefonnummer:

Land: 010 – 184 4089

Land Lantbruk: 010– 184 4088

ATL: 010 – 184 4087

Lantmannen: 010 – 184 4086

 

3. Köp av Prenumeration

3.1 För att kunna köpa en Prenumeration hos oss måste du acceptera Villkoren.

3.2 Du som ingår avtal i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få ingå avtal om Prenumeration med oss. Om du ingår avtal om Prenumeration i egenskap av representant för ett företag behöver du ha behörighet att ingå avtalet.

3.3 När du har slutfört din beställning av en Prenumeration skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt antingen via e-post om beställningen kom via nätet eller med fakturan om det var en postal beställning. När orderbekräftelsen skickas ingår du och LRF Media ett avtal om köp av Prenumerationen. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundservice.

3.4 Vi har rätt att neka en beställning av en Prenumeration, till exempel om du har angivit felaktiga uppgifter, om du inte uppfyller villkoren i punkten 3.2, eller om beställningen på någon annan grund inte går att uppfylla.

 

4. Köp av Prenumerationer utanför Sverige

Vi levererar våra svenska tidningar både inom och utanför Sverige. Om du vill göra en beställning av en Prenumeration utanför Sverige gör du det genom att kontakta vår kundservice. För Prenumerationer utanför Sverige tillkommer kostnader för porto.

 

5. Våra Prenumerationer

5.1 Vi erbjuder både fysiska och digitala Prenumerationer. I fysiska Prenumerationer ingår även en digital Prenumeration. Om din Prenumeration är fysisk eller digital framgår när du ingår avtal om Prenumeration med oss.

5.2 Vid köp av digitala Prenumerationer kommer du få ett personligt konto som ger dig tillgång till tidningen. Tidningen finns tillgänglig på tidningens webbplats som du når via din webbläsare. Mer information om hur du skapar ditt konto får du efter genomförd beställning.

Har du valt att betala din digitala prenumeration via Klarna dras summan för den betalningsperiod du har valt (exempelvis, vid valet månadsvis betalning sker dragningen 1 gång per månad, vid helår 1 gång per år. För tidningen Land dras 99 kr/mån om du betalat med Klarna eller kort efter din introperiod). Uppgraderar du en digital prenumeration får du tillgång till det nya paketet och innehållet omedelbart. Det nya priset gäller sedan från nästkommande månad. Har du en testperiod med ett lägre eller kostnadsfritt pris och uppgraderar din digitala prenumeration, gäller det nya priset först efter testperiodens slut.

5.3  Vi erbjuder både Prenumerationer som löper tills vidare (”Tillsvidare-prenumerationer”) och Prenumeration som löper under en bestämd tid (”Tidsbestämda Prenumerationer”). Du kan läsa mer om våra Prenumerationer nedan.

 

6. Tillsvidareprenumerationer

6.1 LRF Media tillämpar Tillsvidareprenumerationer om inte annat framgår vid din beställning. Detta innebär att tidningen levereras fram till dess att du säger upp Prenumerationen.

6.2 Vid beställningen av en Tillsvidareprenumeration väljer du om du vill betala för en bestämd tidsperiod exempelvis, kvartal, halvår eller helår. Tidsperioden framgår när du tecknar prenumerationen.

6.3 För att avtalet om Tillsvidareprenumeration med LRF Media ska upphöra att gälla krävs det att du säger upp avtalet med oss. Om du vill säga upp en Tillsvidareprenumeration ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan. Du väljer själv om du vill säga upp din Tillsvidareprenumeration muntligt eller skriftligt. Uppsägning av en Tillsvidareprenumeration för fysisk pappersprenumeration ska för kvartal, halvår eller helår göras 14 dagar innan en Betalperiod tar slut – och för månadsvis, senast 14 dagar innan ny 30-dagarsperiod. Uppsägning av Tillsvidareprenumeration för digital prenumeration ska göras senast 3 dagar innan en ny prenumerationsperiod startar. När vi mottar ditt meddelande om uppsägning kommer du få besked om när din prenumeration upphör. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

 

7. Gåvoprenumerationer/ tidsbestämda Prenumerationer

7.1 Du kan välja att ge bort en prenumeration till någon annan så kallad ”Gåvoprenumeration”. Vid gåvoprenumeration tillämpas tidsbestämda Prenumerationer som innebär att tidningen levereras under den bestämda tidsperiod som finns angiven när du beställer Prenumerationen eller under den tidsperiod som du själv väljer att ge bort.

7.2 När du köper en Gåvoprenumeration betalar du för hela prenumerationsperioden vid samma tillfälle.

7.3 En gåvoprenumeration avslutas efter angiven period utan någon föregående åtgärd från dig. Vid prenumerationsperiodens slut får du ett erbjudande om att förlänga Prenumerationen till din gåvomottagare. Om du inte vidtar någon åtgärd när du får erbjudandet upphör ditt avtal om den Tidsbestämda Prenumerationen med LRF Media automatiskt.

 

8. Premier

8.1 För vissa Prenumerationer kan vi komma att erbjuda en premie (”Premie”) när du ingår avtal om Prenumeration med oss. Premier som ingår i ett avtal om Prenumeration levereras till dig inom 14 dagar från det att du har betalat för Prenumerationen. Fraktkostnad för Premien tillkommer och visas i samband med din beställning av Prenumerationen.

8.2 Premien kan levereras till din angivna adress eller till ett postombud. I samband med leverans av Premien kommer du att få en avisering som visar var och när din Premie ska hämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller hämtar ut Premien under den tid som anges i aviseringen. För outhämtade Premier har vi rätt att ta ut en avgift som motsvarar LRF Medias hanteringskostnad samt för returfrakten, vilket uppgår till minst 150 kronor. Vi levererar inte Premier utanför Sverige.

8.3 Om en Premie tar slut har LRF Media rätt att ersätta Premien med en motsvarande produkt.

 

9. Priser

9.1 Vid beställning av en Prenumeration gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i samband med erbjudandet av Prenumerationen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK). För dig som anger vid beställningen att du agerar i egenskap av konsument anges priserna inklusive moms. För dig som anger vid beställningen att du agerar i egenskap av näringsidkare anges priserna exklusive moms. Aktuell moms redovisas i din orderbekräftelse och på eventuell faktura.

9.2 Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter. Totalpris för din Prenumeration visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

9.3 Om priset eller informationen om en Prenumeration är felaktigt och du insåg eller borde ha insett detta, kommer det felaktigt priset eller informationen inte att gälla för Prenumerationen. Om du har beställt en Prenumeration som hade fel pris kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande innan avtal om Prenumeration ingås.

 

10. Betalning

10.1 Betalningen av din Prenumeration sker i förskott. Vi erbjuder olika betalningsalternativ för våra Prenumerationer. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår i samband med att du ingår avtalet om Prenumeration. Läs mer om vilka betalningsalternativ vi erbjuder nedan.

10.2 Vi och våra betaltjänstleverantörer förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen av Prenumerationen. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår vid beställningen.

10.3  Faktura

10.3.1 Du kan välja att betala din Prenumeration med faktura från LRF Media. Fakturor från LRF Media har 30 dagars förfallotid och betalning görs i enlighet med anvisningarna på fakturan.

10.3.2 Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan LRF Media komma att skicka en påminnelse till dig. Vi har rätt att debitera dig påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Vi kan också skicka din fordran för indrivning till inkassobolag, vilket innebär att inkassokostnader enligt lag kan tas ut. Om du inte betalar fakturan från oss i tid har vi också rätt att makulera din beställning av Prenumerationen.

10.3.3 Du har också möjlighet att betala för din Prenumeration via autogiro. Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Du måste själv anmäla till LRF Media att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver LRF Media ditt och bankens medgivande. Om LRF Media inte får sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro kommer du istället att få en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.

10.4 Direktbetalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi även andra betalningsalternativ. Dessa betalningsalternativ är direktbetalning via bankkonto eller via kort. Om du väljer betalning via Klarna ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder hittar du under beställningsprocessen. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas webbplats, se här https://www.klarna.com/se/villkor/

 

11. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

11.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika Prenumerationer (”Erbjudanden”). För Prenumerationer som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. Erbjudanden gäller endast för nya Prenumeranter inom Sverige, om annat inte uttryckligen anges i samband med Erbjudandet. I övrigt gäller dessa Villkor också för Prenumerationer som omfattas av Erbjudandet.

11.2 Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de Prenumerationer som tidigare omfattades av Erbjudandet.

 

12. Leverans av Prenumeration

12.1 En fysisk Prenumeration levereras till den adress som du har angett vid beställningen.

12.2 Leveranstiden varierar beroende på vilken Prenumeration som du har beställt. För en tidning med månatlig utgivning är leveranstiden upp till tre månader beroende på när beställningen kommit oss tillhanda. Den förväntade leveranstiden och utgivningsfrekvensen kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i orderbekräftelsen. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om det.

12.3 Det tillkommer ingen fraktkostnad för Prenumerationer om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. För leveranser utanför Sverige tillkommer dock ett tillägg för porto. För leverans av Premier tillkommer en fraktkostnad som framgår i samband med beställningen av Prenumerationen.

 

13. Ångerrätt – endast för dig som är konsument

13.1 Om du ingår avtal om en Prenumeration i egenskap av konsument har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar.

13.2 Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en fysisk Prenumeration ska du meddela LRF Media inom 14 dagar från det att du har tagit emot det första tidningsexemplaret i din Prenumeration. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en digital prenumeration ska du meddela LRF Media inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

13.3 Om du vill ångra din Prenumeration ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan innan ångerfristen på 14 dagar enligt punkt 13.2 har löpt ut. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

13.4 Den fysiska tidningen samt eventuella Premier som ingick i ditt avtal om Prenumeration ska skickas tillbaka LRF Media utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill ångra din beställning. Du ansvarar för kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade Premiens skick från det att du tar emot den till dess att den kommit oss tillhanda. Vi rekommenderar därför att Premien skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

13.5 Om du ångrar ditt köp av Prenumerationen kommer vi att återbetala vad du har betalat för Prenumerationen inklusive eventuella leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder samt returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande tidningen och Premiens eventuella värdeminskning jämfört med dess ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat dessa i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

13.6 Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag som du meddelade att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka tidningen och eventuell Premie, eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt dessa. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

14. Reklamation

14.1 Du som är konsument har rätt att reklamera fel i din Prenumeration eller din Premie inom tre år från den dag du tog emot tidningen. Du som representerar ett företag har rätt att reklamera fel i Prenumerationen eller Premien inom två år från den dag företaget tog emot tidningen.

14.2 Om du vill reklamera ett fel ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

14.3 Om du vill reklamera en Premie ansvarar du för den returnerade Premiens skick från det att du tar emot den till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att den skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

14.4 När den reklamerade Prenumerationen eller Premien har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer omleverera. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din Prenumeration inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det inte föreligger ett fel enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

 

15. Information om Prenumerationer och Premier

15.1 Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel i samband med erbjudande av Prenumerationer, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av innehåll och Premier. LRF Media har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen.

15.2 Bilder som visar Prenumerationer och Premier på våra hemsidor, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.

15.3 Våra tidningar och allt dess innehåll ägs av LRF Media eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

 

16. Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

 

17. Ändringar i Prenumerationen

Vi har rätt att ändra priset och utgivningsfrekvensen för våra Prenumerationer. Sådana ändringar börjar gälla när du genomför en ny beställning av Prenumerationen eller när du betalar en förnyelseavi och därmed ingår ett nytt avtal om Prenumeration med oss.

Om förändringar sker under en pågående Prenumeration, till exempel att utgivningsfrekvensen förändras, kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring. Vid en sådan förändring har du rätt att säga upp ditt avtal om Prenumeration hos oss.

Ändringar i Villkoren

17.1 Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för din beställning gäller alltid för det avtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför en ny beställning av en Prenumeration och i samband med förnyelse.

17.2 Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

 

18. Tillämplig lag och tvister

18.1 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

18.2 Om du har några frågor om din Prenumeration, angående reklamationer eller ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.

18.3 Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

18.4 Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

_______________________

Villkoren fastställdes av LRF Media Aktiebolag den 2020-11-30

 

DISTANSHANDELSAVTAL

 1. Allmänt
 • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan LRF Media AB org.nr. 556413–2883 (”LRF Media/vi/oss”) och dig som gör en beställning från oss via https://butik.land.se/ (”Webbplatsen”). På Webbplatsen marknadsför och återförsäljer LRF Media olika produkter. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning av en produkt på Webbplatsen. Om du har några frågor om dessa villkor är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att maila kundservice@lrfmedia.se eller genom att ringa 010-184 40 84. Vår adress är LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby
 • Utöver Villkoren gäller även LRF Medias integritetspolicy som du kan hitta här. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.
 • Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.
 1. Avtal och beställning
 • För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Du som gör ett köp behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.
 • När du har slutfört ditt köp på Webbplatsen skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och LRF Media ett avtal om köp. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundservice.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter, du inte uppfyller villkoren i punkten 2.1, eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.
 1. Produktinformation m.m.
 • Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti.
 • Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från LRF Media eller dess licensgivare.
 1. Priser och betalning
 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
 • LRF Media strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.
 • I samarbete med Klarna erbjuder vi dig olika betalningsalternativ för ditt köp. När du gör ett köp ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder hittar du under Frågor och Svar på Webbplatsen samt i beställningsprocessen. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas webbplats, se här. Vi och Klarna förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.
 1. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden
 • LRF Media kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.
 • Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.
 1. Leverans
 • Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.
 • Kostnader för leverans inom Sverige framgår vid respektive produkt på Webbplatsen. Om du vill ha leverans utanför Sverige gäller andra fraktkostnader. Om du vill ha leverans utanför Sverige ska du kontakta vår kundservice direkt för att få information om vilken fraktkostnad som gäller för din leverans.
 • Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i orderbekräftelsen.
 • I samband med att leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller hämtar ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer
 • 7. Ångerrätt
 • Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela Leverantören inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”).
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har vi rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp du ska få återbetalt.
  • Produkter ska skickas till Leverantören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
  • Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala vad du har betalat för produkten inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder och inte heller returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  • Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då LRF Media underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
 1. Reklamation
 •  En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.
 • Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
 • För en smidig hantering rekommenderar vi att du reklamerar den felaktiga produkten genom att returnera den till LRF Media på den adress som framgår av dokument som följer med din försändelse. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Vi löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
 • När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi i stället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.
 1. Force Majeure

Om LRF Medias fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Hävning kan dock ske enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

 1. Tillämplig lag och tvister
 • Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås. Vid eventuell tvist följer LRF Media ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Senast uppdaterad: 16 november 2023