PRENUMERATIONSVILLKOR  och KÖPVILLKOR för LANDBOXEN (se längst ned på denna sida)

 1. Om dessa Villkor

1.1  Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du representerar ingår avtal om prenumeration på någon av våra tidningar Land, Land Lantbruk, ATL eller Lantmannen (”Prenumeration”). Avtalet om Prenumeration ingås med LRF Media Aktiebolag org.nr. 556413–2883 (”LRF Media/vi/våra/oss”).

1.2  Det är möjligt för både företag och konsumenter att ingå avtal om Prenumeration med LRF Media. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du ingår avtal om Prenumeration som konsument eller som representant för ett företag. Vilka skillnader som finns framgår vid det aktuella villkoret nedan.

 1. Kontakta oss

2.1  Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra Prenumerationer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att maila kundservice@lrfmedia.se eller genom att ringa 010-184 40 84. Vår adress är LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby.

2.2   Om har frågor angående en specifik tidning kan du kontakta den specifika tidningen på följande telefonnummer:

Land: 010 – 184 4089

Land Lantbruk: 010– 184 4088

ATL: 010 – 184 4087

Lantmannen: 010 – 184 4086

 1. Köp av Prenumeration

3.1 För att kunna köpa en Prenumeration hos oss måste du acceptera Villkoren.

3.2 Du som ingår avtal i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få ingå avtal om Prenumeration med oss. Om du ingår avtal om Prenumeration i egenskap av representant för ett företag behöver du ha behörighet att ingå avtalet.

3.3 När du har slutfört din beställning av en Prenumeration skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt antingen via e-post om beställningen kom via nätet eller med fakturan om det var en postal beställning. När orderbekräftelsen skickas ingår du och LRF Media ett avtal om köp av Prenumerationen. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundservice.

3.4 Vi har rätt att neka en beställning av en Prenumeration, till exempel om du har angivit felaktiga uppgifter, om du inte uppfyller villkoren i punkten 3.2, eller om beställningen på någon annan grund inte går att uppfylla.

 1. Köp av Prenumerationer utanför Sverige

Vi levererar våra svenska tidningar både inom och utanför Sverige. Om du vill göra en beställning av en Prenumeration utanför Sverige gör du det genom att kontakta vår kundtjänst. För Prenumerationer utanför Sverige erbjuder vi endast helårsprenumerationer med ett års bindningstid och det tillkommer kostnader för porto.

 1. Våra Prenumerationer

5.1 Vi erbjuder både fysiska och digitala Prenumerationer. För vissa fysiska Prenumerationer ingår även en digital Prenumeration. Om din Prenumeration är fysisk eller digital framgår när du ingår avtal om Prenumeration med oss.

5.2 Vid köp av digitala Prenumerationer kommer du få ett personligt konto som ger dig tillgång till tidningen. Tidningen finns tillgänglig på tidningens webbplats som du når via din webbläsare. Mer information om hur du skapar ditt konto får du efter genomförd beställning.

Har du valt att betala din digitala prenumeration via Klarna dras summan för den betalningsperiod du har valt (exempelvis, vid valet månadsvis betalning sker dragningen 1 gång per månad, vid helår 1 gång per år). Uppgraderar du en digital prenumeration får du tillgång till det nya paketet och innehållet omedelbart. Det nya priset gäller sedan från nästkommande månad. Har du en testperiod med ett lägre eller kostnadsfritt pris och uppgraderar din digitala prenumeration, gäller det nya priset först efter testperiodens slut.

5.3  Vi erbjuder både Prenumerationer som löper tills vidare (”Tillsvidare-prenumerationer”) och Prenumeration som löper under en bestämd tid (”Tidsbestämda Prenumerationer”). Du kan läsa mer om våra Prenumerationer nedan.

 1. Tillsvidareprenumerationer

6.1 Tillsvidareprenumerationer innebär att tidningen levereras fram till dess att du säger upp Prenumerationen.

6.2 Vid beställningen av en Tillsvidareprenumeration väljer du om du vill betala för en bestämd tidperiod exempelvis, kvartal, halvår eller helår. Tidsperioden framgår när du tecknar prenumerationen.

6.3 För att avtalet om Tillsvidareprenumeration med LRF Media ska upphöra att gälla krävs det att du säger upp avtalet med oss. Om du vill säga upp en Tillsvidareprenumeration ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan. Du väljer själv om du vill säga upp din Tillsvidareprenumeration muntligt eller skriftligt. Uppsägning av en Tillsvidareprenumeration för fysisk pappersprenumeration ska för kvartal, halvår eller helår göras 14 dagar innan en Betalperiod tar slut – och för månadsvis, senast 14 dagar innan ny 30-dagarsperiod. Tillsvidareprenumeration för digital prenumeration ska göras senast 3 dagar innan en ny prenumerationsperiod startar. När vi mottar ditt meddelande om uppsägning kommer du få besked om när din prenumeration upphör. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

 1. Tidsbestämda Prenumerationer

7.1 Tidsbestämda Prenumerationer innebär att tidningen levereras under den bestämda tidsperiod som finns angiven när du beställer Prenumerationen eller under den tidsperiod som du själv väljer.

7.2 När du ingår avtal om en Tidsbestämd Prenumeration betalar du för hela prenumerationsperioden vid samma tillfälle.

7.3 Den Tidsbestämda Prenumerationen avslutas efter angiven period utan någon föregående åtgärd från dig. Vid prenumerationsperiodens slut får du ett erbjudande om att förlänga Prenumerationen. Om du inte vidtar någon åtgärd när du får erbjudandet upphör ditt avtal om den Tidsbestämda Prenumerationen med LRF Media automatiskt.

 1. Premier

8.1 För vissa Prenumerationer kan vi komma att erbjuda en premie (”Premie”) när du ingår avtal om Prenumeration med oss. Premier som ingår i ett avtal om Prenumeration levereras till dig inom 14 dagar från det att du har betalat för Prenumerationen. Fraktkostnad för Premien tillkommer och visas i samband med din beställning av Prenumerationen.

8.2 Premien kan levereras till din angivna adress eller till ett postombud. I samband med leverans av Premien kommer du att få en avisering som visar var och när din Premie ska hämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller hämtar ut Premien under den tid som anges i aviseringen. För outhämtade Premier har vi rätt att ta ut en avgift som motsvarar LRF Medias hanteringskostnad samt för returfrakten, vilket uppgår till minst 150 kronor. Vi levererar inte Premier utanför Sverige.

8.3 Om en Premie tar slut har LRF Media rätt att ersätta Premien med en motsvarande produkt.

 1. Priser

9.1 Vid beställning av en Prenumeration gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i samband med erbjudandet av Prenumerationen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK). För dig som anger vid beställningen att du agerar i egenskap av konsument anges priserna inklusive moms. För dig som anger vid beställningen att du agerar i egenskap av näringsidkare anges priserna exklusive moms. Aktuell moms redovisas i din orderbekräftelse och på eventuell faktura.

9.2 Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter. Totalpris för din Prenumeration visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

9.3 Om priset eller informationen om en Prenumeration är felaktigt och du insåg eller borde ha insett detta, kommer det felaktigt priset eller informationen inte att gälla för Prenumerationen. Om du har beställt en Prenumeration som hade fel pris kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande innan avtal om Prenumeration ingås.

 1. Betalning

10.1 Betalningen av din Prenumeration sker i förskott. Vi erbjuder olika betalningsalternativ för våra Prenumerationer. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår i samband med att du ingår avtalet om Prenumeration. Läs mer om vilka betalningsalternativ vi erbjuder nedan.

10.2 Vi och våra betaltjänstleverantörer förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen av Prenumerationen. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår vid beställningen.

10.3  Faktura

10.3.1 Du kan välja att betala din Prenumeration med faktura från LRF Media. Fakturor från LRF Media har 30 dagars förfallotid och betalning görs i enlighet med anvisningarna på fakturan.

10.3.2 Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan LRF Media komma att skicka en påminnelse till dig. Vi har rätt att debitera dig påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Vi kan också skicka din fordran för indrivning till inkassobolag, vilket innebär att inkassokostnader enligt lag kan tas ut. Om du inte betalar fakturan från oss i tid har vi också rätt att makulera din beställning av Prenumerationen.

10.3.3 Du har också möjlighet att betala för din Prenumeration via autogiro. Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Du måste själv anmäla till LRF Media att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver LRF Media ditt och bankens medgivande. Om LRF Media inte får sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro kommer du istället att få en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.

10.4 Direktbetalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi även andra betalningsalternativ. Dessa betalningsalternativ är direktbetalning via bankkonto eller via kort. Om du väljer betalning via Klarna ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder hittar du under beställningsprocessen. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas webbplats, se här https://www.klarna.com/se/villkor/

 1. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

11.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika Prenumerationer (”Erbjudanden”). För Prenumerationer som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. Erbjudanden gäller endast för nya Prenumeranter inom Sverige, om annat inte uttryckligen anges i samband med Erbjudandet. I övrigt gäller dessa Villkor också för Prenumerationer som omfattas av Erbjudandet.

11.2 Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de Prenumerationer som tidigare omfattades av Erbjudandet.

 1. Leverans av Prenumeration

12.1 En fysisk Prenumeration levereras till den adress som du har angett vid beställningen.

12.2 Leveranstiden varierar beroende på vilken Prenumeration som du har beställt. För en tidning med månatlig utgivning är leveranstiden upp till tre månader beroende på när beställningen kommit oss tillhanda. Den förväntade leveranstiden och utgivningsfrekvensen kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i orderbekräftelsen. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om det.

12.3 Det tillkommer ingen fraktkostnad för Prenumerationer om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. För leveranser utanför Sverige tillkommer dock ett tillägg för porto. För leverans av Premier tillkommer en fraktkostnad som framgår i samband med beställningen av Prenumerationen.

 1. Ångerrätt – endast för dig som är konsument

13.1 Om du ingår avtal om en Prenumeration i egenskap av konsument har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar.

13.2 Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en fysisk Prenumeration ska du meddela LRF Media inom 14 dagar från det att du har tagit emot det första tidningsexemplaret i din Prenumeration. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en digital prenumeration ska du meddela LRF Media inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

13.3 Om du vill ångra din Prenumeration ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan innan ångerfristen på 14 dagar enligt punkt 13.2 har löpt ut. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

13.4 Den fysiska tidningen samt eventuella Premier som ingick i ditt avtal om Prenumeration ska skickas tillbaka LRF Media utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill ångra din beställning. Du ansvarar för kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade Premiens skick från det att du tar emot den till dess att den kommit oss tillhanda. Vi rekommenderar därför att Premien skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

13.5 Om du ångrar ditt köp av Prenumerationen kommer vi att återbetala vad du har betalat för Prenumerationen inklusive eventuella leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder samt returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande tidningen och Premiens eventuella värdeminskning jämfört med dess ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat dessa i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

13.6 Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag som du meddelade att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka tidningen och eventuell Premie, eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt dessa. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 1. Reklamation

14.1 Du som är konsument har rätt att reklamera fel i din Prenumeration eller din Premie inom tre år från den dag du tog emot tidningen. Du som representerar ett företag har rätt att reklamera fel i Prenumerationen eller Premien inom två år från den dag företaget tog emot tidningen.

14.2 Om du vill reklamera ett fel ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

14.3 Om du vill reklamera en Premie ansvarar du för den returnerade Premiens skick från det att du tar emot den till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att den skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

14.4 När den reklamerade Prenumerationen eller Premien har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer omleverera. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din Prenumeration inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det inte föreligger ett fel enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

 1. Information om Prenumerationer och Premier

15.1 Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel i samband med erbjudande av Prenumerationer, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av innehåll och Premier. LRF Media har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen.

15.2 Bilder som visar Prenumerationer och Premier på våra hemsidor, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.

15.3 Våra tidningar och allt dess innehåll ägs av LRF Media eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

 1. Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

 1. Ändringar i Prenumerationen

Vi har rätt att ändra priset och utgivningsfrekvensen för våra Prenumerationer. Sådana ändringar börjar gälla när du genomför en ny beställning av Prenumerationen eller när du betalar en förnyelseavi och därmed ingår ett nytt avtal om Prenumeration med oss.

Om förändringar sker under en pågående Prenumeration, till exempel att utgivningsfrekvensen förändras, kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring. Vid en sådan förändring har du rätt att säga upp ditt avtal om Prenumeration hos oss.

Ändringar i Villkoren

17.1 Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för din beställning gäller alltid för det avtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför en ny beställning av en Prenumeration och i samband med förnyelse.

17.2 Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

 1. Tillämplig lag och tvister

18.1 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

18.2 Om du har några frågor om din Prenumeration, angående reklamationer eller ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.

18.3 Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

18.4 Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

_______________________

Villkoren fastställdes av LRF Media Aktiebolag den 2020-11-30

 

KÖPVILLKOR för LANDBOXEN

1. Allmänt 

LRF Media AB org.nr. 556413–2883 har träffat samarbetsavtal med ett antal arrangörer av upplevelser i Sverige. LRF Media marknadsför och säljer dessa upplevelser under namnet Landboxen. Genom att köpa Landboxen godkänner du dessa villkor. 

2. Beställning 

Du som ingår avtal i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få köpa Landboxen. Om du köper Landboxen i egenskap av representant för ett företag behöver du ha behörighet att göra köpet. 

3. Kontakta oss 

Om du har några frågor om dessa villkor eller om Landboxen är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att maila kundservice@lrfmedia.se eller genom att ringa 010-184 40 84. Vår adress är LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby. 

4. Leverans 

Vi skickar alla beställningar med ordinarie postgångLandboxen ryms i de flesta brevlådor/brevinkast, vid leverans av flera boxar eller i de fall försändelsen ej ryms i er brevlåda hämtas paketet hos aviserat postombud. 

5. Betalning 

Vi använder Klarna som betallösning vid direktbetalningar. Du hittar mer information om Klarna och deras villkor här. 

6. Avbokning 

Vi förmedlar upplevelser till tredje part. När man sedan bokar sin upplevelse är det leverantörens av- och ombokningsvillkor som gäller. 

7. Öppet köp och ångerrätt 

Du har 14 dagars öppet köp och ångerrätt från varans beräknade leveransdag (ca 3 dagar från beställningsdag) under förutsättning att upplevelsen inte har bokats eller bytts till annan upplevelse. Om upplevelsen efter 365 dagar efter köpedatum har upphört, så erbjuds du kostnadsfritt byte av upplevelse som ej nyttjats till motsvarande värde.   

Konsumentverkets ångerblankett (PDF)  

8. Bokningsvillkor 

Upplevelserna erbjuds alltid på utvalda tider och behöver därför förbokas. På vår hemsida www.landshopping.se/upplevelse hittar du information om varje upplevelses tillgänglighet, restriktioner och annan viktig informationVi rekommenderar att detta kontrolleras innan köp och bokning. 

Bokningen sker direkt genom arrangören. Avbokningsvillkoren hos arrangörerna kan variera och du som köpare är alltid ansvarig för att kontrollera vilka avbokningsvillkor som gäller hos respektive arrangör. Om du inte gjort någon avbokning och denna bekräftats enligt de avbokningsvillkor som gäller för respektive arrangör anses den köpta upplevelsen vara förbrukad.  

Det kan hända att en upplevelse måste ställas in med kort varsel till följd av anledningar utom arrangörens och LRF Medias kontroll, exempelvis p.g.a. dåligt väder eller för få inbokade deltagare. Vid inställd upplevelse till följd av oförutsedda händelser kommer LRF Media eller arrangören att meddela dig snarast möjligtVänligen uppmärksamma att då detta ligger utom LRF Medias och arrangörens kontroll, kan LRF Media inte garantera att information om inställd upplevelse ges i god tid innan den bokade tiden för utförande. LRF Media ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en upplevelse som genomförs eller en upplevelse som ställs in. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader. När du bokat din upplevelse föreligger ett separat avtal mellan dig och arrangören där du är ansvarig för att kontrollera detta. 

9. Tvist 

Vid eventuell tvist kommer LRF Media att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. 

10. Återbetalning

Vid utnyttjande av ångerrätt och öppet köp enligt punkt 7 har köparen rätt till full återbetalning av varan vid retur av den fullständiga Landboxen, med utskrivet kvitto bifogat i returen. Rätten till återbetalning kan ej överlåtas till någon annan. Hela beloppet för återbetalningen betalas tillbaka till köparen med samma betalsätt som för köpet, inom 30 dagar från det att den returnerade Landboxen har mottagits av LRF Media AB 

11. Reklamation och Garanti 

LRF Media AB är tillsammans med den samarbetspartner som levererar upplevelsen bundna via avtal att leverera överenskommen upplevelse och uppfylla de krav på kvalitet och genomförande som LRF Media AB ställer. Det är samarbetspartnerns ansvar att upplevelsens genomförande utsträcker sig i enlighet med dessa villkor. Om du vill reklamera genomförandet av en upplevelse ska reklamationen skickas till kundservice@lrfmedia.seLRF Media AB rekommenderar kunden att påtala eventuella missförhållanden redan i samband med genomförandet direkt till aktuella samarbetsparten. Eventuella reklamationer kommer utredas av LRF Media AB tillsammans med samarbetsparten och ett svar till den reklamerande kunden sker alltid inom 14 dagar från att reklamationen kommit LRF Media AB tillhanda. Vid godkänd reklamation sker utbetalning inklusive eventuella fraktkostnader till kunden inom 30 dagar från att reklamationen godkänts. Vid eventuell tvist följer LRF Media AB Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

12. Upplevelser, arrangörer och platser 

LRF Media AB samarbetar med utvalda samarbetspartner för att kunna erbjuda upplevelser med kvalitet. 

Det kan dock hända att en specifik upplevelse eller ort måste utgå på grund av omständigheter utanför vår kontroll. I dessa fall kan ni givetvis byta upplevelse, ångra köpet eller få ett presentkort som motsvarar värdet på upplevelsen. 

Samarbetspartnern har möjlighet att ändra upplägget på en viss upplevelse under giltighetstiden. Samarbetspartnern har också rätt att ändra och skjuta fram dag för upplevelsen och meddelar förstås dig som köpare det i tid. Vi garanterar dock att upplägget ska gälla under ett år från pedatumet. 

13. Personuppgifter & Data 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter skärps i och med den nya personuppgiftslagen. Vi uppdaterar därmed villkoren och kompletterar dem med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter. 

Data och personuppgifter som delas med samarbetspartnern är endast för ändamålet av aktiviteten och begränsas till nödvändiga uppgifter för att utföra aktiviteten och används eller sparas inte för annat ändamål. 

 Läs mer hur vi hanterar dina personuppgifter här 

14. Force Majeure 

Om LRF Medias eller samarbetspartners fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som LRF Media eller Leverantören inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Hävning kan dock ske enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. 

15. Ändringar av köp- och leveransvillkor 

LRF Media AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa köpevillkor. Er beställning omfattas givetvis av de köpevillkor tillgängliga vid tidpunkten ni gjorde beställningen (med undantag för ändringar som måste göras enligt lag, myndighetsbeslut eller förordning). 

 

Senast uppdaterad: 24 mars 2021