Avtalsvillkor

Uppdaterad 2020-03-10

LRF Media AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. Inom bolaget finns bland annat varumärkena Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen och ATL. Villkoren avser samtliga varumärken och bolag i LRF Media-koncernen (nedan LRF Media).

Prenumeration

Alla kampanjerbjudanden gäller endast nya prenumeranter inom Sverige.

Tillsvidareprenumerationer

LRF Media använder tillsvidareprenumerationer vilket innebär att tidningen eller den digitala tjänsten levereras till dess du säger upp den genom att meddela Kundservice senast en månad innan betalperiodens slut. Med betalperiod avses det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för tidningen eller den digitala tjänsten (t.ex. månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen). Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren.

Det finns undantag från tillsvidareprenumerationer och i de fallen framgår det tydligt när du tecknar prenumerationen, se exempel Tidsbestämda prenumerationer i nästa stycke.

Tidsbestämda prenumerationer

Om du vill ge bort en prenumeration (gåvoprenumeration) så avslutas den efter den period du beställt. Det kan även förekomma andra tidsbestämda prenumerationer och det framgår i så fall vid erbjudandet där du beställer.

Autogiro

Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Du måste själv anmäla till LRF Media att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver LRF Media ditt och bankens medgivande. Om LRF Media inte erhåller sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro erhåller du istället en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.

Klarnas betalningsalternativ 

Om du betalat din tillsvidareprenumeration med Klarna kommer nästa betalning automatiskt att dras vid nästa faktureringstillfälle, dvs om du vid första tillfället betalat för ett kvartal kommer det att dras samma belopp nästa kvartal, har du betalat för ett halvår dras nästa belopp om ett halvår och har du betalat för ett helår så dras nästa belopp om ett år.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala Direkt: Du betalar direkt med kort eller banköverföring. Villkoren för Betala direkt finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår Personuppgiftspolicy här.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Uppsägning

Om du vill säga upp din prenumeration kontaktar du Kundservice så hjälper de till. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren. Kom ihåg att uppge kundnummer samt namn och adress.

Betalning och godkännande av villkor

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köp- och leveransvillkor. Du ingår därmed ett avtal med LRF Media AB.

Leveranstid

Tidningen levereras vanligtvis till dig inom ett par veckor efter att vi fått din beställning. För en tidning med månatlig utgivning (Lantmannen) dröjer det upp till två månader beroende på när beställningen kommit oss tillhanda.

Vi levererar produkter till din brevlåda efter ca 1 vecka. Är försändelsen skrymmande eller väger över 2 kg skickas den till Postens närmaste utlämningsställe.

När det gäller premier som ingår i ett prenumerationserbjudande skickas de när vi erhållit betalning för prenumerationen. LRF Media förbehåller sig rätten att byta ut premie/premier vid slutförsäljning.

Förfallotid

LRF Media har 30 dagars förfallotid på avier.

Sen betalning

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Då debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du trots detta inte betalar blir du spärrad i vårt kundregister och eventuella inneliggande beställningar makuleras. Vi skickar också ärendet vidare till Intrum Justitia för indrivning, vilket innebär att sedvanliga inkassokostnader tas ut.

Frakt

Frakt är inräknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. För leveranser av tidningar utanför Sverige tillkommer en portokostnad, p g a högre distributionskostnader. Kontakta Kundservice så hjälper de till. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren. Frakt på produkter eller premier tillkommer och kan variera beroende på produktens vikt och står alltid angivet vid priset. Produkter och premier levererar vi i dagsläget endast till adresser i Sverige.

Moms

Moms ingår i alla våra priser om inte annat anges. På tidningar och böcker är momsen f n 6%. På digitala tidningar sänks momsen från 25% till 6% den 1 juli 2019. På övriga produkter och digitala tidningar och tjänster är momsen 25%. På ditt kvitto och på din faktura/orderbekräftelse finns momsen angiven per produkt.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att beställa produkter eller prenumerationer.

Företag

Även företag kan handla av oss. Faktura/följesedel är konsumentanpassad och vi kan inte separera leverans och fakturaadress (om det inte gäller gåvoprenumerationer). Priser anges inklusive moms. Registrera dig som företagskund genom att ange kontaktperson i förnamnsfältet, bolagets namnuppgifter i efternamnsfältet och organisationsnummer i c/o-adressfältet.

Beställningar utanför Sverige

Gäller det prenumerationer ber vi er kontakta Kundservice så hjälper de till. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren. Till kunder som bor utanför Sverige som vill prenumerera på våra svenska tidningar erbjuder vi endast helårsprenumerationer, portotillägg tillkommer.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars öppet köp och bytesrätt på felfri vara. Det innebär att om du ångrar en beställning du gjort hos oss har du rätt att lämna tillbaka den för att byta till en annan eller få pengarna tillbaka. En förutsättning för att du skall få byta är naturligtvis att förpackningen är obruten och oskadad. Ångerrätten gäller inte för digitala tidningar eller digitala produkter som du prenumererar på.

Kontakta Kundservice så hjälper de till med returuppgifter. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren.

Retur av fellevererad/defekt/trasig produkt

Vi garanterar att de varor du beställt är korrekta och felfria vid leveransen. Skulle du få en fellevererad eller defekt vara ska du kontakta Kundservice så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du rätt respektive felfri vara skickad till dig. Fellevererad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning (plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med fakturan eller en kopia av denna. Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida.

OBS! Innan du returnerar en defekt/fellevererad vara måste du kontakta Kundservice för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits.

Frakt på returer

Vid felleverans från vår sida, eller vid levererad felaktig produkt står LRF Media för alla fraktkostnader. Vid byten och utnyttjande av ångerrätten står kunden för fraktkostnaderna.

Ändring av prenumeration och återbetalning

LRF Media har rätt att med 30 dagars varsel även under pågående avtalsperiod göra förändringar i den beställda produkten eller ersätta den med en liknande produkt som antingen distribueras fysiskt eller elektroniskt. Om den beställda produktens utgivningsfrekvens förändras, ska LRF Media fortsätta leverera produkten intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Om den beställda produkten utgår ska LRF Media erbjuda en alternativ produkt samt leverera denna intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Återbetalning av innestående abonnemangsvärde kan ske endast om LRF Media inte uppfyller ovan beskrivna åtaganden om fortsatt leverans.

När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Force Majeure

Om LRF Media blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, är LRF Media befriade från påföljd att fullgöra vissa förpliktelser om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet gentemot kunderna.

Behandling av personuppgifter

LRF Media är personuppgiftsansvarig för behandlingen och alla personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt uppgifter om bankkontonummer och andra betalningsuppgifter.

LRF Media samlar in, använder och lagrar personuppgifter för att fullgöra de skyldigheter som följer av det här avtalet, t ex för leverans av produkter och tjänster, för fakturering och för att kunna ge dig tillgång till nya erbjudanden från LRF Media. Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 b) i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR).

LRF Media använder också kundinformation som underlag för statistik och produktutveckling. Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 f) i GDPR.

Din kundinformation kommer även användas för att ge dig tillgång till andra erbjudanden från LRF Media, inklusive Landlotten, och i vissa fall från tredje part godkänd av LRF Media. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med prenumeranten. Behandling av personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål sker med stöd av artikel 6.1 f) i GDPR.

Du har rätt att när som helst avstå från sådan direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta Kundservice. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren. LRF Media är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer deras etiska regler för marknadsföring.

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har en pågående prenumeration eller har annan typ av engagemang hos LRF Media. Därefter lagras och används uppgifterna i upp till två (2) år för att du ska kunna få bra erbjudanden och välja att bli prenumerant hos oss igen.

De personuppgifter som används vid fakturering ska också sparas i drygt sju (7) år enligt bl a bokföringslagens (1999:1078) regler. Sådan behandling sker med stöd av artikel 6.1 c) i GDPR.

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta är det viktigt att du kompletterar och uppdaterar dina uppgifter kontinuerligt. Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Vi uppdaterar kontinuerligt vårt kundregister mot SPAR för att hålla en hög kvalitet och aktualitet på adressuppgifterna.

Personuppgifter kan även lämnas ut till andra företag och organisationer för behandling på uppdrag av LRF Media, i samband med t ex tryck, distribution och marknadsföring. I vissa fall innebär det att LRF Media AB för över uppgifter om dig till länder utanför EU/EES, i första hand till USA. I så fall ser vi till att mottagaren har åtagit sig att skydda dina uppgifter i enlighet med den överenskommelse mellan EU och USA som allmänt kallas för the EU-US Privacy Shield.

Du kan också välja att låta LRF Media behandla uppgifter om dig på ett annat sätt än det som beskrivs ovan. Det är helt frivilligt, sker endast med ditt uttryckliga samtycke och utan att det påverkar din prenumeration.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta Kundservice så hjälper de till. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du sist i de här villkoren.

Om din begäran skulle vara är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Om du har synpunkter på hur LRF Media behandlar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Sättet LRF Media behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas över tiden, så vi rekommenderar regelbundna besök på www.lrfmedia.se/avtalsvillkor för att hela tiden få aktuell version.

Läs gärna även vår Personuppgiftspolicy www.lrfmedia.se/personuppgiftspolicy

Kontaktuppgifter till Kundservice

Du når vår Kundservice på
kundservice@lrfmedia.se
LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby

Telefonnr Land: 010 – 184 4089

Telefonnr Land Lantbruk: 010– 184 4088

Telefonnr ATL: 010 – 184 4087

Telefonnr Lantmannen: 010 – 184 4086