Nyheter

Helena La Corte tillträder som ny VD för LRF Media

Helena La Corte tillträder i dag som ny VD för LRF Media. – Jag ser fram emot att få lära känna organisationen och leda LRF Media vidare – jag är mycket glad över förtroendet, säger Helena La Corte.

Formellt utsågs Helena La Corte till ny VD för LRF Media redan i december, och hon kommer närmast från en roll som VD för Bonnier Publications AB i Sverige. Hon har arbetat inom Bonnier-sfären sedan 2005, och har erfarenhet från flera tidigare vice VD- och CFO-roller inom Bonnier Publications.

– Nu ska jag så snabbt som möjligt sätta mig in i den nuvarande strategiplanen och utvärdera den tillsammans med ledningsgrupp och övriga i organisationen, så att vi säkerställer att vi fortsätter vara en stark och relevant aktör för våra läsare, annonsörer, LRFs medlemmar och andra intressenter. Det är mycket spännande som väntar, säger Helena La Corte.

LRF Media har idag starka och etablerade innehållsvarumärken som Land, Land Lantbruk, ATL, Lantmannen och AGFO, men mediehuset har också satsat på att utveckla affären kopplad till ehandelsbranschen, och under varumärket Ehandel Growth ryms branschsajterna Ehandel.se och Influens.se, SEO-byrån Brath, försäkringsaktören Easy Peasy och live-shopping-navet Showroom samt kommunikations- och förändringsbyrån Brid.

Unik medieräckvidd och djupt kunnande

– LRF Media är ett mediehus med en enorm styrka i sina befintliga varumärken, det lockar mig väldigt mycket, säger Helena La Corte, som förutspår ett fortsatt högt tempo framåt.

– Just nu har vi en osäker omvärld och medievärld, men jag är övertygad om att LRF Media kommer att stå starka, bland annat tack vare en unik medieräckvidd och djupa kunskaper och insikter inom jord- och skogsbranschen och landsbygd. Det kräver dock att vi vågar testa nya saker, och även testa saker vi redan testat tidigare på ett nytt sätt – där tror jag att min erfarenhet från en mediavärld där redaktionellt och kommersiellt fokus verkat i nära samarbete kommer väl till pass när det gäller att maximera upplevelse och nytta för läsare och annonsörer.

Flexibla och snabbfotade

– Samtidigt kommer vi också att behöva vara flexibla och snabbfotade i både strategi och genomförande, och där hoppas jag att min CFO-bakgrund och tidigare genomförd digitaliseringsresa blir till hjälp när vi ska ta affären vidare framåt, säger Helena La Corte.