Nyheter

Skira i nytt projekt med Oatly och Berte Qvarn – delad data ger bättre betalt och ökad transparens

Skira, där LRF Media är delägare, genomför ett projekt med havredrycksproducenten Oatly och Halländska Berte Qvarn. Genom en unik digital plattform från Skira kan bolagen öka sin kunskap om råvarukedjan, och lantbrukare som levererar till Berte Qvarn och Oatly kan dela sin data om produktionen och få betalt för ökad spårbarhet.

Det svenska agtech-bolaget Skira arbetar för att skapa en spårbar livsmedelskedja för en framtid där hållbar matproduktion är lönsam. Som ett led i det arbetet genomför Skira nu ett projekt i Sverige med Oatly och Berte Qvarn, med syftet att skapa en mer transparent råvarukedja och öka förståelsen för vilka faktorer som har potential att bidra till hållbar produktion från fält till fabrik. Tillsammans implementerar bolagen en skräddarsydd digital plattform från Skira genom vilken lantbrukare mot betalning kan dela detaljerad data om hur havren producerats. I projektets första fas deltar cirka 30 svenska lantbrukare.

Skiras plattform gör det möjligt för havreproducenterna som deltar att enkelt samla ihop data om hur spannmål producerats, ner på fält- och transportnivå, och dela detta vidare vid affärer med kvarnar. Berte Qvarn i sin tur kan spåra, verifiera och konsolidera data kopplat till deras handel, och Oatly får bättre förståelse för produktionskedjan och betalar extra för att få ta del av lantbrukarnas data.

– Det är dags att de initiativ som sker på gården och allt hårt arbete som ligger bakom produktionen av spannmål får synas och ge bättre betalt. Framtiden är dynamisk och personlig, baserad på lantbrukarnas, och deras gårdars, förutsättningar. Genom att systematisera detta kommer en ökad miljömässig hållbarhet också leda till en ökad finansiell hållbarhet. Det är en win-win-win för hela livsmedelskedjan och genom Skiras tekniska plattform och Oatlys och Berte Qvarns ambitioner kommer vi ta viktiga steg framåt, säger Jacob Morén, COO, Skira.

Skira, Oatly och Berte Qvarn arbetar nu med datainsamling och kvantifiering från svenska lantbrukare från 2021 års skörd, och ambitionen är att under 2022 skala upp projektet för att inkludera fler lantbrukare och större volymer.

– Genom Skiras digitala plattform kan vi aggregera data från produktionen och få bättre förståelse för miljöfaktorer kopplat till havreproduktionen på gårdsnivå. Det är ett viktigt steg för oss i vårt långsiktiga arbete för ett mer hållbart livsmedelssystem. Samtidigt ger vi lantbrukarna ersättning för att dela informationen som gör framstegen möjliga, säger Rianne Vastenhouw, Global Oat Supply Developer, Oatly.

De medverkande lantbrukarna välkomnar omställningen som möjliggörs genom samverkan av teknologi, affärsutveckling och produktion, och är nöjda med att kompenseras för att bidra med sin data.

– Vi på Heagård utforskar ständigt nya möjligheter att få mer betalt för de initiativ och det arbete vi utför kopplat till vår produktion. Det är därför intressant att vara med när Skira och Oatly ger mer betalt till lantbrukare som delar med sig av sin data om produktionen. Om projektet på sikt leder till en ökad hållbarhet, både ekonomiskt och miljömässigt, känns det mycket intressant att vara en del av detta, säger Philip Hedeng, deltagande lantbrukare, Heagård i Halland.

Kontakt
Jacob Morén, COO, Skira, moren@skira.se, +46703885574
Fredrik Elisson, PR Manager, Oatly, fredrik.elisson@oatly.com, +46732560032
Fredrik Nilsson, Commodity Manager, Berte Qvarn, fredrik@berteqvarn.se, +46346715242

Om Skira
Skira är ett av de snabbast växande agtech-bolagen i Europa. Med sin digitala plattform möjliggör bolaget inte bara ökad spårbarhet inom livsmedelskedjan utan även nya banbrytande möjligheter för lantbrukare att få mer betalt för hållbart producerade råvaror. Plattformen kopplar samma lantbrukare, förädlare, handlare och varumärken så att de på ett enklare sätt kan dela data och öka värdet av den sålda produkten på toppen av deras befintliga handelsrelationer. Plattformen kombinerar digital handel, marknadsinsikter, transport-, kvalitets- och betalningslösningar för att ge dess kunder en fantastisk helhetsupplevelse. För mer information, besök www.skira.com

Om Oatly
Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”), är världens första och största havredrycksföretag. I över 25 år har Oatly extensivt fokuserat på att utveckla expertis runt havre: ett globalt spannmål med inneboende egenskaper som lämpar sig för hållbarhet och människors hälsa. Vårt engagemang för havre har resulterat i stora tekniska framsteg som gjorde det möjligt för oss att öka bredden i mejerihyllan, inklusive alternativ till mjölk, glass, yoghurt, matlagningsgrädde och pålägg. Oatly har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige, och är tillgängligt i mer än 20 länder globalt. För mer information, besök www.oatly.com

Om Berte Qvarn
I 450 år har vi brukat jorden runt Slöinge. Vi har tagit hand om djur, malt mjöl och tillverkat glass. Vi har tagit oss hit genom vår vilja och förmåga att utvecklas. Det vi sår idag får vi skörda i morgon. Vi odlar vår framtid genom att värna det som skapat vår framgång: livskraftiga jordar, bra råvaror, kunniga medarbetare och hållbar lönsamhet. Råvarorna är basen i vår verksamhet. Det som förenar oss i Bertegruppen – mer än någonting annat – är viljan att säkra tillgången till goda svenska råvaror som minskar klimatpåverkan, bygger bördig mark och gynnar biologisk mångfald med välmående djur och natur. Generationer av lyckanden och misslyckanden, gemenskapen i bygden och lärdomar från hela världen har tagit oss hela vägen hit. Vi tror att det är samma recept som tar oss vidare 450 år till. För mer information, besök www.berteqvarn.se