Easy Peasy

Easy Peasuy erbjuder försäkringslösningar till e-handlare som vill erbjuda produktförsäkringar till sina kunder.

East Peasy Insurance erbjuder en digital försäkringsplattform till e- handelsföretag, en så kallad Embedded E-commerce Insurance-plattform, där e-handlare enkelt kan erbjuda försäkringar till sina slutkunder.

Easy Peasy startade 2017 och VD är Göran Broberg.  LRF Media och Ehandel investerade i bolaget genom Ehandel Groth under 2022. LRF Media-koncernen äger i dag cirka 17 procent av bolaget.