AGFO - Affärsnätverket för det svenska matsystemet.

Allt sedan starten har vi på AGFO spanat, förklarat, rett ut, sammanfört och engagerat människor och företag i det svenska matsystemet. Runt det har ett nätverk byggts upp med experter, entreprenörer, ambassadörer och aktörer. Nu är hög tid att formalisera det nätverket tycker vi. Hela matsystemet står inför stora förändringar och Sverige som matland kommer att vara en viktig aktör i de omställningarna vi står inför. Stora förändringar kräver innovation som i sin tur ställer krav på nya affärsmodeller, något som skapas när människor från olika yrkesroller, landsändar och kompetenser möts. Var med när vi nu skapar den platsen. Vi startar vid årsskiftet 2021-2022, anmäl intresse av att vara med redan nu.

Kanaler


Nätverk

Som medlemsföretag får ni möjlighet att

FYLLA PÅ MED INSPIRATION & KUNSKAP
Håll medarbetare uppdaterade och inspirerande genom ständig tillgång till AGFO:s kunskap och nätverk.

SKAPA KONTAKTER & GÖR NYA AFFÄRER
Lyft fram vad ert företaget erbjuder, dela kunskap, diskutera nya samarbeten och skapa nya affärsrelationer.

VISA UPP ERT ENGAGEMANG
Som medlemsföretag har ni egen sida publikt på AGFO.se, kan sponsra event och program samt får tillgång till ett emblem att använda i era egna kanaler

STÖTTA INNOVATÖRER & ENTREPRENÖRER
Med ett medlemskap sponsrar ni start-ups med medlemsavgiften.
PS Founding members till och med årsskiftet 2021/2022

Läs mer här.


Medlemskap

Det här ingår i medlemskapet

AGFO network
Det svenska matsystemets digitala mötesplats.

AGFO insight
Det svenska matsystemets hub för omvärldsbevakning.

AGFO play
Det svenska matsystemets playkanal med intervjuer, omvärldsbevakning och analyser.

AGFO talk
Det svenska matsystemets frukostmöten, runda-bords-samtal och nätverksträffar.

Bli medlem här.


Sociala medier

AGFO i sociala medier

Kontaktinformation


AGFO
Gröna näringslivets hus
Franzéngatan 1B
112 51 StockholmFacebook