Tre skäl till att öka investeringarna i print!

Hur mår papperstidningen egentligen? Tackar som frågar, den mår faktiskt ganska bra. Ända sedan början av 2000-talet har experter talat om att papperstidningen har tappat sin relevans – och att den stundande tidningsdöden är nära. De har fel.

Det är lätt som annonsör att följa med i vågen av tvivlare, men faktum är att papperstidningen – och effekten den genererar för annonsörer är fortsatt stark.

Under Green Meet i april hade Cecilia Fritzon och Daniel Edström från  mätföretaget RAM en spännande föreläsning för deltagarna. Där presenterade de flera insikter som är mycket intressanta:

  • Observationen ökar!
    Observationen av helsidesannonser har ökat sedan 2015. 57 procent av de som läser en tidning, observerar och tar in budskapen i helsidesannonserna som finns i tidningen.
  • Priserna är fördelaktiga!
    Jämfört med 2015, har priserna på helsidesannonser blivit mer och mer fördelaktiga för annonsörer. Sedan 2015 har kostnaden att nå varje läsare sjunkit med hela 39 procent. Konkurrensen om annonspengarna och inflationen har gjort print ännu mer kostnadseffektivt.
  • Print+digitalt=sant
    RAM har jämfört marknadsföringskampanjer som enbart sprids digitalt med kampanjer som kombinerar spridningen i printbaserade och digitala medier.  Varumärkeskopplingen ökade med 28 procent, engagemanget ökade med 37 procent och antalet påbörjade actions ökade med hela 79 procent.

Resultatet mättes i läsarnas noggrannhet, varumärkeskoppling, engagemang och actions.  
Samtliga mätpunkter ökade i kampanjerna där man kombinerade printannonser och digitala annonser.

RAMs bästa tips till annonsörer:

1. Jobba ihop

Jobba nära din publicist! De sitter på kunskap, verktyg och möjligheter.

2. Sätt mål

Sätt mål på din marknadsföring. Genom att veta vad du vill med din kommunikation, kan du också utvärdera den på rätt sätt. Så, var vill du vara om ett år?

3. Mät!

Mät din kommunikation! Genom insikter från din marknadsförings effekter, kan du justera och vässa din kommunikation.