Marknadsföringstipset: 3 skäl att upprepa dina budskap

Många marknadsförare menar att marknadsföring handlar om att nå ut med sitt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Men de glömmer bort en viktig parameter: hur viktigt det är att upprepa budskapen. Det finns stora fördelar med att upprepa budskapen för dina tilltänkta kunder.

En av de vanligaste fällor marknadsförare kan gå i, är att anta att en publicerad annons räcker för att vinna en kund. Det krävs mer än så. Är det en sak vi vet, är det att konsumenter – både privatpersoner och företagare – utsätts för 10 000 budskap, reklam och annonser varje dag.

Marknadsföring är en vetenskap, där man som annonsör ställs inför flera olika val och möjligheter för hur man ska nå och aktivera sina målgrupper. Enligt rapporten Varumärkesbyggande i obalans från Sveriges annonsörer (endast tillgänglig för medlemmar) leds framgångsrika företag av styrelser som ser värdet i en sund balans mellan långsiktiga och kortsiktiga perspektiv. Alltså, att det är lika viktigt att fokusera på dagens och morgondagens affär.

En viktig del i framgången för annonsörer är därför hur många gånger de kan repetera samma budskap för sina tilltänkta kunder. Den empiriska forskningen är tydlig, enligt samma rapport; annonsering i print, tv, och utomhus aktiverar målgrupper på sätt som word-of-mouth och sociala medier inte gör. Detta är särskilt viktigt i branschmedia som har specifika och redan intresserade läsare i sina målgrupper.

Här är 3 anledningar att annonsera återkommande i ett varumärkes utgåvor:

1. Ökad exponering

När du annonserar i flera upplagor av samma tidning ökar du chansen för att dina budskap når ut och fastnar hos mottagaren. Du ökar exponeringen – och därigenom kännedomen hos läsarna. Det är extra viktigt i branschtidningar, där målgrupperna redan är specifika – och konkurrensen stenhård.

2. Ökad trovärdighet

Ju fler gånger mottagaren ser dina budskap, desto mer ökar kundens förtroende och lojalitet mot dig. Genom att annonsera i flera upplagor av samma tidning kan du förstärka dina budskap, öka din synlighet – och öka din trovärdighet.

3. Ökad effekt

Genom att annonsera i flera upplagor av samma tidning, kan du testa olika annonsformat och budskap. På så sätt får du möjlighet att utvärdera vilka annonser som attraherar flest kunder och genererar bäst resultat tillbaka till företaget.

Vill du ha hjälp med att maximera synligheten hos dina målgrupper? Kontakta oss, så berättar vi mer.