Lär känna Lilian och ATL!

Under hösten kommer du få lära känna chefredaktörerna i vår stora familj av tidningar och titlar. Näst på tur är chefredaktören för ATL – Lilian Almroth!

Berätta lite om ATL!
– ATL har levererat lantbruksnyheter och relevanta annonser till läsarna sedan starten 1884. ATL står för oberoende lantbruksjournalistik och vi vänder oss till företagare inom jordbruk och skogsbruk samt alla som är intresserade av utvecklingen och de viktigaste händelserna inom de gröna näringarna. Pappersutgåvan utkommer en gång i veckan året runt och på sajten levererar vi nyheter sju dagar i veckan.

Vad kan man läsa om i tidningen och på webben?
– ATL har med tuff nyhetsjournalistik profilerat sig som lantbrukets främsta nyhets- och affärstidning. ATL är också en stor marknadsplats. Varje nummer innehåller en mängd annonser från privatpersoner och företag som ger dig som läsare affärsmöjligheter. Målgruppen är framför allt jord- och skogsbrukare men tidningen är en viktig kanal för alla som bedriver ekonomisk verksamhet på landsbygden, till exempel inom entreprenad.

Hur många läsare går tidningen ut till?
– Totalt når ATL 141 000 personer.

Hur skulle du beskriva målgrupperna som läser tidningen?
– Tidningens kärnmålgrupp är lantbruksföretagare inom jord- och skogsnäringen. Men vi vet att många som jobbar på organisationer och myndigheter läser oss också. Dessutom politiker på lokal- och riksnivå.

Har ni börjat planera för ATL 2024 ännu?
– Ja, vi har en årsplan för nästa år med utgivningar, teman och händelser som vi vet om ska ske en viss tid, till exempel olika politiska beslut.

Kan du berätta om några av temana ni kommer ta upp nästa år?
– Maskiner och teknik är teman som följer oss hela året. Under våren kommer vi fokusera lite mer på skog, vårbruk och tips inför deklarationen. Under året kommer vi även fördjupa oss i hyggesfritt skogsbruk, stöldskydd och ännu mer maskiner

Vill du också annonsera i ATL?  Klicka här så leder vi dig rätt