Har du koll på annonsmarknadens förändringar?

 Det händer mycket i mediebranschen just nu, och det gäller att hålla sig uppdaterad. Vi tog tempen på marknaden och bad Tobias Hedström på IRM att berätta mer. 

IRM är ett icke vinstdrivande institut som mäter reklammarknadens utveckling i Skandinavien. Det har de gjort sedan 80-talet. Mätningarna presenteras i rapporter som IRM:S medlemmar och kunder kan ta del av.

– Lite förenklat kan man säga att vi sätter ihop två typer av rapporter: En typ som tittar bakåt och ger ett perspektiv kring det senaste kvartalet eller året. Och sedan rapporter där vi har ett framtidsperspektiv, och tittar på hur det kommer se ut inom reklammarknaden framåt, säger Tobias.

Rapporterna finns tillgängliga för IRM:s kunder och medlemmar, som vill hålla sig uppdaterade kring förändringar i branscherna. Och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Iallafall om du frågar Tobias Hedström. 

– Annars riskerar du att bli omsprungen av dina konkurrenter. Om du som marknadsförare inte vet hur mediekonsumtionen förändras, riskerar du att kasta pärlor för svin. Jag tror att det är viktigt att ta del av informationen som finns, och därefter bilda sig en egen uppfattning. Skaffa dig koll: Hur agerar dina målgrupper? På vilka plattformar har du störst chans att nå ut till dem? Akta dig för att bara följa flocken. 

Vad kan ni se för tendenser i branschen just nu?
Vi befinner oss i en lågkonjunktur. Det innebär tuffa tider för de flesta. Vi har en allmän ekonomisk lågkonjunktur och det påverkar företagen. När det går sämre, riskerar man att gå i en gammal fälla, genom att dra ner på annonsering och reklam.

Varför är det en gammal fälla?
– Många CFO:er ser på marknadsföring som en kostnad, inte en investering. I goda tider går det bra – och man ökar investeringarna. I sämre tider sparar man in, när man istället har goda förutsättningar för att vinna marknadsandelar.

Kan ni se något slut på lågkonjunkturen?
– Ja, lågkonjunkturen kommer att fortsätta under resten av året. Sen kommer det bli bättre, när allmänekonomin tar fart och bidrar till ljusare tider.

Tobias tips till marknadsförare:

Det är enkelt att dra ner på investeringarna och inte göra något alls. Det fungerar till och med ganska bra – ett tag. Men ju längre man stryper investeringarna, desto större är risken att man tappar sina viktiga marknadsandelar. Tänk tvärtom! Nu har du möjlighet att ta andelar från dina konkurrenter. Sikta in dig på rätt målgrupper, skapa tydliga, konkreta budskap – och maximera effekten, så att varje investerad krona kan räknas hem.

Klicka här för att läsa mer om IRM och rapporterna som de sätter ihop!