Årets teman för Land Lantbruk, Land Skogsbruk, ATL och Lantmannen

Snökaos och frostnätter till trots, arbetar det gröna näringslivet på högvarv för att 2024 ska bli framgångsrikt år för lantbrukare, producenter och annonsörer. Därför är vi extra glada över att presentera de teman som kommer att följa som en röd tråd under Land Lantbruks, Land Skogsbruks, ATL:s och Lantmannens kalenderår. 


Årets teman för Land Lantbruk och Land Skogsbruk

Vårbruk och odlingskoll: 22 mars - 19 april

Nu går det nya odlingsåret av stapeln. Våra reportrar följer lantbrukare från norr till söder och skriver om såväl spannmål, vall och grönsaksodling. I Land Lantbruk tar vi upp relevanta frågor: Grödvall, utsäde, växtskydd – och hur lantbruket anpassar sig till ett förändrat klimat.

Vårbruket är en av årets största händelser i lantbrukskalendern. Glöm inte att boka din medverkan i Land Lantbruk.Solceller: 10 maj - 7 juni

Intresset för solceller är stort, det gäller så väl solceller på lantbruksbyggnader, som att bygga större solcellsparker på sin mark. Dessutom spelar solcellerna en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart lant- och skogsbruk.
Vi kommer skriva om tekniken som finns tillgänglig, avtals- och ekonimifrågorna i Land Lantbruk och Land Skogsbruk. 


Missa inte möjligheten att synas i det här sammanhanget. Entreprenad: 23 augusti - 20 september

Entreprenad spelar en viktig roll inom lant- och skogsbruket, som till exempel snöplogning, skotning av virke och andra arbetsuppgifter ute i fält. Därför kommer vi starta hösten med att fokusera på entreprenadmaskiner.
Vi kommer skriva om maskinunderhåll, ekonomifrågor – och dyka djupt ner i den senaste tekniken.

Platserna fylls redan på. Vill du synas med dina produkter i ett entreprenadtema? 

Årets teman i ATL

Skogen: Nummer 3-6

Här är förordningarna som kan ställa om svenskt skogsbruk. Lulucf, taxonomin, restaurering av natur, riktlinjer för naturnära skogsbruk och artskydd. Kartläggning: Så ser skogsbruket ut i andra EU-länder. Detta säger branschen/miljöorganisationerna. Bankerna och mäklarna: Leder detta till osäkerhet kring värdering av skog?

Skogsfrågan engagerar många – passa på att synas i det sammanhanget.

Skadedjur: nummer 5-12

Allt om skadedjur i skogs- och jordbrukssektorn, aktörerna som hjälper dig, försäkringarna, hur du agerar om skadan är där och hur du gör för att förebygga problemen.

Har du bokat din medverkan ännu?

Stöldskydd: nummer 18-25

ATL:s reportrar kommer att skriva tipsartiklar och reportage om allt som rör stöldskydd: stöldskyddsmetoder, larmföretagens bästa tips, så bygger du ditt egna kamerasystem.

Det här är en brinnande fråga för många. Boka din synlighet nu.

Skogen: nummer 27-34

Vi plockar upp temat om skogen igen. För skogen engagerar och intresserar många. Tillsammans med ATL skriver vi om bränder, sjukdomar, ny teknik och olika bruksmetoder för skogsägare.

Boka din medverkan idag.

Utbildning: nummer 44-52

Lantbrukssektorn erbjuder många olika karriärmöjligheter. I en rad reportage besöker vi olika utbildningar runt om i landet. Vi reder ut inom vilka yrken som morgondagens jobbtillfällen finns.

Vill du synas inför framtidens lantbrukare? Boka in din medverkan nu.

Årets teman i Lantmannen

Vårbruk och växtskydd

Utgivning: 23 februari.

Materialdag: 2 februari

Platserna bokas upp för fullt – säkra din plats idag.

Vall och foder

Utgivning: 22 mars

Materialdag: 1 mars

Vall- och foderfrågan är viktig för lantbruket, än finns platser kvar i tidningen. Boka dem idag.

Bygg, investeringar och energi

Utgivning: 26 april

Materialdag: 5 april

Vill du synas inför framtidens lantbrukare? Boka in din medverkan nu.

Digitalisering och framtidens teknik

Utgivning: 24 maj

Materialdag: 3 maj

Digitaliseringen spelar en stor roll för svenskt lantbruk. Vill du vara en del av budskapet?

Sommaren i fält

Utgivning: 28 juni

Materialdag: 5 juni

Sommaren är högsäsong för svenska lantbrukare. Det är då du vill nå dem med dina budskap.

Höstbruk och växtskydd

Utgivning: 30 augusti

Materialdag: 2 augusti

Höstbruket är alltid en aktuell fråga för lantbrukare. Boka din plats idag.

Entreprenad och anläggning

Utgivning: 27 september

Materialdag: 6 september

Vill du synas inför framtidens lantbrukare? Boka in din medverkan nu.

Traktor

Utgivning: 25 oktober

Materialdag: 4 oktober

Traktortemat lockar stort intresse. Boka din medverkan nu.

Ledarskap och arbetsmiljö

Utgivning: 29 november

Materialdag: 8 november

November kan kännas långt bort, men platserna bokas upp.  Se till att du får plats.

Information om tidningarna:

Land Lantbruk: Land Lantbruk har en mycket hängiven läsarskara och majoriteten bor i villa eller på en jordbruksfastighet. Målgruppen har många intressen men är i korthet händig, har ett intresse för båtar och bilar, är hundägare och äger ett fritidshus.

Land Skogsbruk: Land Skogsbruk är Sveriges största skogstidning. Med konstruktiv journalistik skriver Land Skogsbruk om skogsskötsel, teknik och ekonomi. Med en egen avdelning för debatt- och opinionsmaterial är tidningen en viktig plats för diskussion.

ATL: ATL har med tuff nyhetsjournalistik profilerat sig som lantbrukets främsta nyhets- och affärstidning. ATL är också en stor marknadsplats. Varje nummer innehåller en mängd annonser från privatpersoner och företag som ger dig som läsare affärsmöjligheter.

Lantmannen: Lantmannen skildrar bredden och spetskompetensen inom lantbruket. Du möter spännande innovativa lantbruksföretagare och profiler i branschen. Lantmannen är magasinet som går på djupet för att ge inspiration och kunskap till den professionella lantbrukaren.