Tio begrepp för marknadsförare att ha koll på

Känner du till de vanligaste begreppen inom marknadsföring idag? Det finns gott om begrepp som är mer eller mindre lätta att ha koll på. När du har läst färdigt den här artikeln kommer du ha koll på de tio vanligaste!

Känner du till de vanligaste begreppen inom marknadsföring idag? Det finns gott om begrepp som är mer eller mindre lätta att ha koll på. När du har läst färdigt den här artikeln kommer du ha koll på de tio vanligaste!

1. A/B-testning: A/B-testning är en metod för att jämföra två olika versioner av något för att se vilken som är bäst. I marknadsföring används A/B-testning ofta för att jämföra olika versioner av en webbsida, en annons eller ett e-postmeddelande.

2. Content marketing: Content marketing är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa och dela värdefullt innehåll för att attrahera och engagera målgruppen. Content marketing kan användas för att generera leads, öka varumärkeskännedom och stärka relationer med kunder.

3. Facebookpixel: En Facebook-pixel är en liten JavaScript-kod som placeras på en webbplats för att spåra användares beteende. Pixeln kan användas för att samla in data om konverteringar, målgrupp och annonskampanjer.

4. GA4: GA4 är en ny version av Google Analytics som lanserades i oktober 2020. Den är utformad för att vara mer anpassningsbar och datadriven än tidigare versioner. GA4 använder en händelsebaserad datamodell som gör det möjligt för användare att spåra mer komplexa beteenden.

5. Leadsgenerering: Leadsgenerering är en process för att samla in kontaktinformation från potentiella kunder. Leadsgenerering kan ske genom olika kanaler, till exempel webbplatser, e-postmarknadsföring och sociala medier.

6. Kundsegmentering: Kundsegmentering är en process för att dela in kunder i grupper baserat på gemensamma egenskaper. Genom att segmentera sina kunder kan företag bättre förstå deras behov och önskemål, vilket kan hjälpa dem att rikta sina marknadsföringskampanjer mer effektivt

7. Marknadsplan: En marknadsplan är en plan för ett företags marknadsföring. Den beskriver företagets mål, målgrupp och strategier för att nå målen. Marknadsplanen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att företagets marknadsföring är effektiv och målinriktad.

8. Public relations: Public relations är aktiviteter som syftar till att skapa positiva relationer med allmänheten och påverka deras uppfattning om ett företag eller dess produkter eller tjänster. PR kan omfatta aktiviteter som pressmeddelanden, sponsorskap och eventplanering.

9. Uniqe selling point: En kort och koncis beskrivning av vad som gör ett företag eller dess produkter eller tjänster unika. En USP kan vara ett viktigt verktyg för att särskilja ett företag från dess konkurrenter

10. Webbanalys: Webbanalys är en process för att samla in och analysera data från en webbplats för att förstå hur besökare interagerar med den. Webbanalys kan användas för att identifiera problemområden på en webbplats och förbättra användarupplevelsen av marknadsföringskampanjer.

 

Behöver du hjälp med att ta nästa steg i din marknadföring?
Skriv en rad till Richard Ahlman, Head of Digital på LRF Media