Nyheter

Stabilt LRF Media gör 9,5 miljoner i vinst

LRF Media-koncernen gör ett resultat för 2022 på 9,5 Mkr, exklusive extraordinära poster, och omsättningen ökar med 7 procent till drygt 332 miljoner kronor.

En pensionsskuld stökar till siffrorna, men när vi ser renodlat på vår affär så har vi ett resultat på 9,5 miljoner kronor, säger tf VD Annika R Hermanrud.

Sedan 2016 har LRF Media levererat plusresultat, och även om siffrorna är mer återhållsamma 2022, så är tf VD Annika R Hermanrud tillfreds med resultatet.

– Ja, skalar vi bort engångskostnaden kopplad till pensionsskulden, så har vi stabilitet och ett bra plus i vår affärsverksamhet. Trots tuffa tider för många av våra läsare och kunder och ökade kostnader för både tryck och distribution, så kan vi summera ett resultat om 9,5 miljoner i affärsdelen.

Stark strategi
Bakom resultatet finns en stark och genomarbetad strategi, där man satsar på att fortsätta utveckla de starka innehållsvarumärkena Land, Land Lantbruk med Land Skogsbruk, ATL och Lantmannen, samt uppstickaren AGFO, samtidigt som man satsar på nya affärer kopplade till e-handel.

– Vi har en genomarbetad, tydlig och stark strategi för hur vi ska jobba framåt, där vi satsar för fullt för att nå en ökad tillväxt genom vårt varumärke Ehandel Growth, som jobbar offensivt med förvärv inom företag som skapar värde för e-handlare. Vi ser också en fortsatt tillväxt för våra dotterbolag, SEO-experterna Brath och kommunikationsbyrån Brid, säger Annika R Hermanrud, som hoppas på nya förvärv under 2023.

Nått utmanande mål 

Vid sidan om resultatet som kan mätas i kronor så ser Annika R Hermanrud flera andra ljuspunkter.

– Under 2022 nådde vi både vårt tillväxtmål och vårt mål i vår digitala transformation, det är utmanande uppgifter och vi är jättenöjda med resultatet. Dessutom har vi fortsatta topp-siffror när vi mäter kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet inom koncernen, det är också väldigt glädjande, säger Annika R Hermanrud.

 

För mer information:
Annika R Hermanrud, tf VD, LRF Media, annika.r.hermanrud@lrfmedia.se

Malin Egelstig, ekonomichef, LRF Media, malin.egelstig@lrfmedia.se