Nyheter

Land Lantbruk granskar: Så bevakar medierna jord- och skogsbruk

I en ny omfattande granskning har Land Lantbruk och Land Skogsbruk undersökt hur ämnesområdena lantbruk och skogsbruk bevakas i några av landets största medier. Ur det gröna näringslivets perspektiv är resultatet är nedslående.

– Väldigt få redaktioner har reportrar som specialbevakar dessa ämnen, och om du inte har det hamnar du i händerna på källorna, vare sig dessa är politiker, organisationer eller påtryckningsgrupper, säger Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik på Södertörns högskola i en intervju om granskningen.

Efter de senaste årens pandemi och därefter krigsutbrottet i Ukraina har frågorna om Sveriges livsmedels- och energiförsörjning blivit allt viktigare. På Land Lantbruks och Land Skogsbruks redaktion arbetar ett tiotal specialistreportrar med att bevaka dessa frågor, och idén om att undersöka hur andra medier bevakar frågorna kom från läsarna.

– Alla behöver vi äta, och landets förmåga att producera livsmedel påverkar alla människor. När våra läsare hörde av sig och ville se våra artiklar i riksmedia föddes idén till kartläggningen, och vi började undersöka hur lantbruk och skogsbruk bevakas i medier som inte har frågorna högst på dagordningen, säger Camilla Olsson, nyhetsredaktör för Land Lantbruk.

I undersökningen har Land Lantbruk och Land Skogsbruk granskat hur några av landets största medier rapporterat om lantbruk och skogsbruk under närmare fyra års tid, från 1 januari 2019 till 31 oktober 2022. Resultatet visar att tidningsredaktionerna i genomsnitt har haft två artiklar i veckan om jord- och skogsbruk – ett lågt snitt i förhållande till näringarnas betydelse för svensk ekonomi.

– Det är viktigt att diskutera hur medierna bevakar jord- och skogsbruk som blir en allt viktigare samhällssektor, säger Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik på Södertörns högskola, som anser att ämnena är underbevakade och att bristen på specialreportrar på redaktionerna är problematisk.

– Att ämnesområden som är så viktiga för svensk ekonomi inte syns mer i medier är något att fundera över, säger Susanna Lundell, chefredaktör Land Lantbruk.

Land Lantbruks innehåll publiceras bakom låst betalvägg, men för att så många som möjligt ska få ta del av undersökningen görs ett undantag, och här är de öppna länkarna till e-tidningen:

https://lnkd.in/db9tCt9f (Skogsbruk)

https://lnkd.in/dj5iMM6y (Lantbruk)

Kontaktpersoner:
Camilla Olsson
Redaktör Land Lantbruk & Land Skogsbruk
Mobil: 073-644 63 85
E-post: camilla.olsson@landlantbruk.se

Susanna Lundell
Chefredaktör Land Lantbruk & Land Skogsbruk
Mobil: 076-723 28 50
E-post: susanna.lundell@landlantbruk.se