Nyheter

Nu tar ATL nästa steg i utvecklingen – all debatt flyttar in på ATL.nu

Att vara det gröna näringslivets vassaste och snabbaste nyhetsförmedlare är ett av ATLs viktigaste uppdrag. Att vara en plattform för seriös, kunnig och framåtsyftande debatt och opinion är en annan. Nu tar ATL nästa steg i utvecklingen av opinionsinnehållet – all debatt flyttar till ATL.nu.

Varje vecka debatteras för näringen viktiga frågor i ATLs kanaler, och skribenterna är många. Trenden i debatten är tydlig. Skribenterna vill dela och sprida sina inlägg – och med det digitala formatet får debatten spänst och flexibilitet.

– Jord- och skogsbruk har debatterats allt mer flitigt de senaste åren. Samtidigt ser vi att en fråga kan flamma upp stort i det offentliga samtalet under ett par dagars tid, för att sedan återfalla i medieskugga, säger Edvard Hollertz, ATLs ledarskribent och debattredaktör.

Därför kommer debatten lämna ATLs papperstidning och nu helt och hållet flytta in på ATL.nu.

– Det här är ett efterlängtat steg som gör ATL till ett ännu viktigare forum för opinionsbildare som tar jord- och skogsbruk på allvar, säger Lilian Almroth, chefredaktör på ATL.

Med förändringen befäster ATL positionen som den främsta arenan för debatt och opinion inom jord- och skogsfrågor. ATL nominerades nyligen till Sveriges Tidskrifters pris Årets Tidskrift Fackpress med motiveringen att ATL ständigt lyckats vässa nyhetsförmedlingen till Sveriges lantbrukare.

– Nu gör vi samma sak med debatt och opinion, och med flytten in på nätet kommer vi att bli än mer närvarande och aktuella, säger Lilian Almroth.