Nyheter

Amazon går med i Hållbar E-handel

Amazon kliver in som medlemmar i branschorganisationen Hållbar E-handel och gör därmed gemensam sak med andra svenska e-handlare som vill att e-handeln ska vara det hållbara alternativet. LRF Medias dotterbolag Ehandel är en av initiativtagarna till Hållbar E-handel.

Branschorganisationen Hållbar E-handel vill skapa en hållbarare svensk e-handel. Nu sluter också Amazon upp bakom missionen att e-handeln ska vara det hållbara alternativet. 

LRF Medias dotterbolag Ehandel är en av initiativtagarna till Hållbar E-handel och bidrar också med resurser inom affärsutveckling, administration, media och event.

– Vi ser fram emot att jobba tillsammans med svenska ehandelsaktörer för att skapa bra förutsättningar för hållbar e-handel. För oss är det självklart att vara med i Hållbar Ehandel då vi som företag har förbundit oss att vara hållbara, säger Helena Hånell McKelvey som är samhällspolitisk chef på Amazon.

Klimatfrågan och hållbarhet är centralt för Amazon som bland annat har grundat The Climate Pledge, ett initiativ där alla signatärer förbinder sig till att vara klimatneutrala senast 2040, tio år tidigare än Parisavtalet.

"Bidrar med erfarenhet"

Styrelsen i Hållbar E-handel välkomnar Amazon som medlem i Hållbar E-handel.

– Det är väldigt positivt att Amazon sluter upp med Sveriges e-handlare i arbetet att skapa en hållbarare svensk e-handel. De kommer att bidra med både kunskap och erfarenhet som skapar värde för hela branschen, säger Patrik Rees, styrelseordförande.

Amazon lanserade sin svenska hemsida den 28 oktober 2020, och som medlemmar i Hållbar E-handel får de nu möjlighet att medverka i de arbetsgrupper som skapas kring ämnen som medlemmarna i Hållbar E-handel tycker är viktiga.

"Viktigt att göra hållbar e-handel mätbar"

– En viktig fråga är hur vi kan göra hållbar e-handel mätbar, säger Sanna Thurdin som är operativ projektledare och styrelseledamot i Hållbar E-handel. Jag ser fram mot att få ta del av all den erfarenhet som Amazon kommer med.

Johan Svensson
Affärschef

Fakta

Hållbar E-handel är ett branschinitiativ och en organisation som startats av e-handlare som vill verka för en hållbarare e-handel genom kunskap, samverkan och påverkansarbete. Hållbar E-handel bedrivs som ett icke vinstdrivande bolag.

Ehandel är ett oberoende branschmedia och medlemsorganisation för alla företag som säljer via e-handel.