Nyheter

Pandemin påverkar inte företagens hållbarhetsarbete, säger Hållbarhetsrapporten från LRF Media

Företagens inställning till hållbarhet har inte påverkats under pandemin och intresset för hållbarhetsfrågor har till och med ökat. Enligt den nya upplagan av Hållbarhetsrapporten från LRF Media är det tydliga hållbarhetsmål och strategier som gjort att hållbarhetsfrågor behållit sin viktiga roll för företagen.

Hållbarhetsrapporten, vars undersökningar genomfördes under september och oktober i år, fokuserar i den nya delrapporten på hur konsumenter och företag prioriterar och agerar för en hållbar framtid under en pandemi.

Av de kommunikationschefer, enhetschefer, VD:ar och hållbarhetschefer från 113 företag som medverkade anser 48 procent att deras inställning till hållbarhet inte påverkats under pandemin och 38 procent tycker att frågorna till och med ökat i betydelse för företaget.

Att hållbarhetsfrågorna ökat i betydelse beror dels på att man säger sig se möjligheter att bidra till ett bättre samhälle, att kunderna efterfrågar hållbarhetsengagemang och dels att det har blivit ännu mer angeläget att ta hand om sina anställda under den här tiden.

Majoriteten av de 300 tillfrågade hållbarhetsintresserade konsumenterna uppger inte att deras inställning eller agerande påverkats negativt sedan mars 2020. 98 procent anser inte att pandemin förändrat deras inställning till hållbarhet i negativ riktning och 31 procent av konsumenterna uppger att deras förmåga att agera hållbart ökat under perioden.

– Resultaten från Hållbarhetsrapporten visar att de företag som redan innan pandemin såg affärs- och samhällsnyttan i hållbart företagande inte viker från strategier och mål trots att världen omkring är i gungning. Inte heller har konsumenternas engagemang minskat. Det stärker tesen att de företag som lyckas driva sitt hållbarhetsarbete framåt under den här perioden kommer att ha mycket att vinna i såväl förtroendekapital som möjligheter att ta marknadsandelar från konkurrenter som inte arbetat lika målmedvetet, säger Ann Henriksson, VD på LRF Media.

De företag som svarade att deras inställning och arbete med hållbarhetsfrågor inte rubbats av pandemin menade att hållbarhetsarbetet redan är tydligt förankrat i organisationen och att man inte sett någon anledning att förändra strategiska mål och mätetal. 47 procent av de tillfrågade företagen angav också att företagets hållbarhetsbudget inte förändrats och 14 procent berättade att den faktiskt ökat under pandemin.

Klicka här för att ladda ner hållbarhetsrapporten.