Nyheter

Succéartade räckviddssiffror för LRF Medias varumärken

Samtliga varumärken från LRF Media ökar i räckvidd. Det visar senaste räckviddsrapporten från Orvesto Konsument 2020:1. Särskilt stor är ökningen för Lantmannen och ATL i print.

Idag släpper Orvesto Konsument 2020:1 sin räckviddsrapport som visade på totalen en stadig ökning för alla LRF Medias varumärken, Land, Land Lantbruk, Lantmannen och ATL.

- Att samtliga våra medievarumärken ökar är fantastiskt roligt, säger Annika R Hermanrud, publisher och ansvarig utgivare på LRF Media. Det visar hur starkt det blir när vi arbetar prestigelöst över avdelningsgränserna, och det visar också hur viktig vår kvalitetsjournalistik är för det gröna näringslivet.

Särkilt bra går ATL i print och Lantmannen. ATLs printupplaga ökade med 33% sedan förra året och Lantmannen med hela 36% sedan förra året. ATL minskade dock sin digitala räckvidd något men sett till räckvidden i både print och digitala kanaler så ökade de sin räckvidd med 16%.

- Jag tror att en del av förklaringen är den pågående coronapandemin som har satt fokus på viktiga frågor kring råvaruförsörjning av livsmedel och träråvara som ATL alltid bevakar, säger Lilian Almroth, chefredaktör för ATL. En annan anledning är att ATL genom sin orädda journalistik lyfter fram ämnen och skeenden som få andra medier bevakar.

Land Lantbruk visar också en stabil men mer försiktig ökning i print, med plus 16 000 i räckvidd från föregående år. Också Land visar fina siffror, och man ökar på totalen för print och digitalt med 12,5% – därmed når man totalt 526 000 läsare i veckan. 

- Det är så klart oerhört roligt att många av de satsningar som vi gjort ger bra effekter, säger Joel Linderoth, chefredaktör för Land. Vi har de senaste åren jobbat mycket med att utveckla våra kärnämnen och gjort det tillsammans med läsarna och besökarna och det ger bra resultat. Odling, självhushållning, hållbarhet och djur och natur har alltid varit starka delar av Lands innehåll och det satsar vi mycket på och gillas av våra läsare – både gamla och nya!