Nyheter

Covid-19: så påverkar krisen framtidens matsystem

Coronapandemin accelererar digitaliseringen och automatiseringen av livsmedelskedjan samtidigt som intresset för svensk produktion ökar. Det visar en ny rapport av LRF Medias varumärke; insikts- och mediebolaget AGFO.

AGFO har frågat ett hundratal små och stora företag inom primärproduktion, restaurang, förädling och dagligvaruhandel om sina erfarenheter i krisen och vilka lärdomar de har dragit så här långt. Ett av företagen skriver: “Att sprida riskerna mer och ha tillräckligt stor ekonomisk buffert för att klara liknande kriser är en erfarenhet.”

Många företag vittnar om stora intäktsbortfall, personalbrist, fördröjningar i leveranser och investerare som dragit sig ur. Osäkerheten om framtiden leder till stoppade framtidssatsningar i väntan på en mer förutsägbar marknadssituation.

I rapporten lyfter AGFO analyser och insikter från ett antal tongivande personer; investerare, ekonomer, kockar, forskare, representanter från grossistled och dagligvaruhandel.

Forsknings- och utvecklingsprojekt kan tvingas i stå för att företag behöver ta del av permitteringspengar. Även investeringarna har minskat något, även om foodtech och agtechsektorn verkar mindre påverkat.

– Startups vittnar om investeringar som inte blir av samt avvaktande och försiktiga investerare. Dock tror flera av de intervjuade att investeringarna och innovationskraften på sikt kommer att öka inom mat, produktion och i jordbruksmark eftersom fler inser att det är en extremt viktig sektor, säger Frida Jonson, rapportförfattare och medgrundare av AGFO.

Fem insikter, så påverkar coronapandemin framtidens matsystem:
- Krisen fungerar som katalysator för rörelser eller trender som redan är på gång. Trender som har stärkts eller väntas stärkas är digitalisering, automatisering, lokalproducerat, näring/hälsa.

- Vissa konsumtions- och beteendeförändringar kan bli bestående, där vissa faktorer blir viktiga för att förstå förändringen.
- Fler kriser kommer, hur företag i krisens spår väljer att stärka sin förmåga att möta snabba omvärldsförändringar påverkar framtidens matsystem.
- Samarbete är en avgörande faktor för överlevnad när marknaden är osäker.
- Satsningar som görs för att klara krisen, som ökad digitalisering eller automatisering, riskerar leda till ökad sårbarhet. Hur företag väljer att jobba med de riskerna påverkar matsystemets motståndskraft inför nya kriser.

Läs hela rapporten här.

För mer information, kontakta:
Frida Jonson, innehållsansvarig och medgrundare AGFO
frida.jonson@agfo.se, +46 (0)73 644 63 58

Om AGFO
AGFO är ett insikts- och mediebolag med fokus på framtidens mat. Med jordbruk, forskning, produktion och handel i ett och samma nätverk, identifierar vi affärs- och utvecklingsmöjligheter i ett matsystem i omvälvning. Det gör vi tack vare kunskap och analytisk förmåga inom mat, innovation och hållbarhet. Hos oss får du på djup kunskap om matsystemet och journalistisk skärpa på frågorna.