Nyheter

LRF Media utvecklar samarbetet med försäljningsbolaget Adviser

LRF Media utvecklar sitt samarbete med försäljningsbolaget Adviser, som får i uppdrag att ta hand om all annonsförsäljning för mediehusets varumärken. 

Sanna SjöholmChef Kommunikation

 ​– Annonsaffären blir allt mer komplex, och med ett renodlat säljbolag som partner får vi både ett bra säljstöd och fler säljresurser så att vi kan utveckla vår försäljning och ta större plats på annonsmarknaden framöver, säger Ann Henriksson, vd, LRF Media.

Behöver mer kraft i försäljningen

De senaste årens digitala transformering har påverkat hela mediebranschen, med minskade annonsintäkter som följd. LRF Media har medvetet satsat på nya tjänster och kringaffärer för att kompensera bortfallet av annonsintäkter i print – något som också gav ett resultat för 2018 på 21,6 miljoner kronor före skatt. Nu tar mediehuset nästa steg och fördjupar sitt samarbete med säljbolaget Adviser för att kunna utveckla annonsaffären ytterligare.

– Vi har fantastiska säljare här på LRF Media, men mediebranschen är tuff just nu. Vi vill ha mer kraft i försäljningen och långsiktigt klarar vi inte det på egen hand, säger Ann Henriksson.

Skräddarsydd samarbetslösning

LRF Medias försäljningsavdelning består redan i dag av såväl interna säljare som externa säljare hos Adviser, vilket också innebär att man har parallella säljstödsorganisationer. När man nu vidgar samarbetet med säljbolaget så kan man också nå fler synergier.

– Det är förstås en kostnadsbesparing, men framförallt tror vi att det här kan ge oss bättre möjligheter när det gäller att hjälpa kunderna till lönsam marknadsföring i alla våra kanaler. Med denna skräddarsydda lösning får både vår säljpersonal och våra varumärken nya möjligheter till utveckling som gynnar både oss och våra annonskunder, säger Ann Henriksson.

Annonsförsäljningen övertas av Adviser den 1 maj.

Ann Henriksson
VD LRF Media